KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Mette Reissmann

Opdateret: 10/09/15
Titel
Folketingsmedlem, Politiker
Arbejde
Folketinget
socialdemokratiet
Christiansborg
København K
Mobil: +45 61 62 51 85

www.mettereissmann.dk
Privat
2100 København Ø

www.mettereissmann.dk

Født: 1963
Kompetencer
 bullet   Forskning, innovation og uddannelsespolitik
 bullet   by- og bolig politik og udvikling
 bullet   gældsrådgivning
 bullet   forbrugerbeskyttelseslovgivning
 bullet   forbrugerret
 bullet   e-handel
 bullet   ejendomsomsætning
 bullet   registerlovgivning
 bullet   markedsføring og reklamer i TV, radio, aviser, blade
 bullet   produktansvar og produktionssikkerhed
 bullet   erstatningsret
 bullet   klagenævn og ankenævn for private forbrugere
 bullet   finansielle sektor, herunder forsikring, realkredit og pengeinstitutter, Compliance
 bullet   EU-ret/politik
 bullet   patientrettigheder
 bullet   inkassovirksomhed
 bullet   kontraktret
 bullet   CSR - Corporate Social Responsibility - etik og virksomheders sociale ansvar
 bullet   bæredygtig udvikling
 bullet   politik
 bullet   erhvervs politik
Uddannelse
 bullet   cand.merc.jur. i afsætningsøkonomi, EU-ret og komparativ kontraktsret, Handelshøjskolen i København, 1989
 bullet   kurser i konkursret, pengeinstitutjura, forsikringsjura, projektledelse, salgsledelse og coaching, CSR
Ansættelser
 bullet   selvstændig konsulent i CSR Social Ansvarlighed, 2005-2011
 bullet   TV vært på "Luksusfælden", TV3, 2007-
 bullet   Legal, compliance & government relation manager i GE Money Bank, 2005-08
 bullet   ekstern lektor i jura ved CBS, 2003-10
 bullet   chefkonsulent i Forbrugerstyrelsen, 2001-04
 bullet   direktør for Forbrugereuropa, 2004-05
 bullet   jurist, Forbrugerrådet, 1995-2000
 bullet   juridisk konsulent, Lokale Pengeinstitutter, 1992-95
 bullet   økonomisk konsulent, Hafnia, 1990-92 og fuldmægtig sammesteds, 1989-91
 bullet   studievejleder, Handelshøjskolen, 1987-89
 bullet   assistent, Forenede Gruppeliv, 1987
 bullet   intro-administrator og vejleder, 1985-87
 bullet   phoner, Target Marketing Team, 1985-87
 bullet   pressetolk i den Amerikanske Olympiske Komité, studerende ved UCLB og receptionist i privat lægepraksis i USA, 1982-84
Tillidsposter og medlemskaber
Mette Reissmann er medlem af Folketinget for socialdemokraterne, forbrugerordfører, 2011-13, EU-ordfører 2013-14,Integrations- og flygtningeordfører 2014-15, miljøordfører 2015, tidl. formand for By- og boligudvalget, medl. af Transport-, rets-, erhvervs og vækst udvalget, Udvalget for forskning, innovation og uddannelses, Europaudvalget, uddannelses, forsknings og innovations ordfører 2015-
 bullet   medlem af Europarådet for socialdemokraterne, 2011-15
 bullet   medlem af Københavns Borgerrepræsentation S, politisk ordfører, 2010-12
 bullet   medlem af Trygfondens repræsentantskab, 2010- , tidl. medlem af DOMEAs bestyrelse 2012-14
 bullet   bestyrelsesmedlem i By & Havn og Copenhagen Malmø Port, CMP, 2010-12
 bullet   folketingskandidat og BR medlem i Valby, København, Socialdemokratiet, politisk ordfører og medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget, 2010-12
 bullet   medlem af VL 5, 2005-
 bullet   næstformand, Fonden for Socialt Ansvar, 2003-08
 bullet   medlem af bestyrelsen, Ideer for livet Fonden, 2003-08
 bullet   tidl. medlem af flere Specialudvalg under juridisk styregruppe i Nordisk Ministerråd
 bullet   tidl. medlem af bestyrelsen, Klub for Jura & Etik i markedsføringen under Dansk Markedsføringsforbund
 bullet   medlem, Realkreditankenævnet, 1995-2000
 bullet   medlem, Forbrugerklagenævnet, 1995-2000
 bullet   medlem, Dansk Internet Forum, 1999-2000
 bullet   medlem, Pengeinstitutankenævnet, 1995-2000
 bullet   medlem, Registerudvalget, 1995-97
 bullet   tidl. medlem af småsagsudvalget
 bullet   medlem af ejendomsomsætningsudvalget, 1995-2000
 bullet   udvalg vedrørende revision af lov om patientforsikring
 bullet   udvalg vedrørende patienters klageadgang på sundhedsområdet
 bullet   udvalg om digital signatur
 bullet   tidl. medlem af Lægemiddelstyrelsens Sundhedsreklamenævn
 bullet   tidl. medlem af forsikringsankenævnet
 bullet   tidl. medlem af Patientankenævnet
Udmærkelser
Produktion
Mette Reissmann har bl.a. skrevet håndbogen om "Styr din økonomi", Nyt Nordisk Forlag, 2010, og "Hvad enhver virksomhed bør vide om CSR -forbrugere, medier og lovgivning", Lindhardt og Ringhof, 2011
 bullet   klumme skribent på "Penge & Privatøkonomi"
 bullet   har afholdt kurser i bl.a. pengeinstitutregi vedrørende Etiske Regler, i detailhandlen om køberet og markedsføringsret og holder foredrag om social ansvarlighed og forbrugerret
 bullet   tilknyttet Handelshøjskolen, CBS, København, som ekstern lektor og vejleder
 bullet   forfatter til Håndbogen om "Social ansvarlighed for praktikere", Forlaget Andersen, 2005 og bogen om "Beskyttelse af forbrugernes Persondata", Nyt Nordisk Forlag, 2003
 bullet   Mette Reissmann har sin egen ugentlige brevkasse i Ekstra Bladet "Vagthunden", 2010-12
Sprog
Mette Reissmann har dansk som modersmål, taler og skriver flydende engelsk og taler og skriver tysk
Emneord
 bullet   Etik
 bullet   EU-ret
 bullet   Forbrugerbeskyttelse
 bullet   Internet
 bullet   Jura
 bullet   Lovgivning
 bullet   Markedsføring
 bullet   Patientrettigheder
 bullet   Produktansvar
 bullet   Registerlovgivning
 bullet   Reklame
Professioner
 bullet   Folketingsmedlemmer
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Jurister
 bullet   Konsulenter
Organisationer
 bullet   Folketinget
 bullet   Socialdemokratiet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk