KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Bente Rosenbeck

Opdateret: 10/02/16
Titel
Professor, dr.phil.
Arbejde
Københavns Universitet
Center for Kønsforskning
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Njalsgade 120
2300 København S
Tlf.: +45 35 32 88 11
Fax: +45 35 32 83 77
Mobil: +45 52 13 64 30

www.nordisk.ku.dk/ansatte/
Privat
2400 København NV
Tlf.: +45 35 85 64 30
www.koensforskning.ku.dk

Født: 1948
Kompetencer
 bullet   kønsforskning
 bullet   kvindehistorie
 bullet   videnskabsteori og videnskabshistorie
 bullet   seksualitetshistorie
 bullet   ægteskabshistorie i de nordiske lande
 bullet   krop og køn
 bullet   moderskab og Mødrehjælpen i Danmark
 bullet   forskningspolitik og ligestilling på universiteterne
Uddannelse
 bullet   dr.phil., Københavns Universitet, 1993
 bullet   lic.phil., Aalborg Universitetscenter, 1984
 bullet   cand.mag. i historie og filosofi, Odense Universitet, 1976
Ansættelser
Bente Rosenbeck er professor, Center for Kønsforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, 2009-
 bullet   lektor, Center for Kønsforskning, viceinstitutleder, 2003-, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, 2006-09
 bullet   professor ved Centrum for Genusvetenskap i Lund, Sverige, 2001-03
 bullet   lektor, Center for Kvinde- og Kønsforskning, Københavns Universitet, 1988-2000
 bullet   bestyrer, samme sted, 1988-93 og studieleder, 1993-97
 bullet   seniorstipendiat, Center for kvinde- og kønsforskning, Københavns Universitet, 1985-87
 bullet   kandidatstipendiat, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, 1980-83
 bullet   undervisningsassistent, Odense Universitet, 1977-80 og 1974-76
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Kvinderegensens bestyrelse fra 2010. Efor fra 2014
 bullet   medlem af Task Forsk: Kvinder i forskning, Københavns Universitet fra 2008
 bullet   medlem af KVINFOs bestyrelse, 2003-09
 bullet   medlem af styrelsen for Nordisk Institut for kvinde- og kønsforskning, 1998-, herunder næstformand, 1999-2001, medlem af Forretningsudvalget samme sted, 2001-02
 bullet   medlem af panel, evaluering af Senter for kvinne og kjønsforskning, Oslo Universitet, 2007
 bullet   medlem af Högskolevärkets bedømmelseskomite for genusvitenskab, 2006-07
 bullet   medlem af evauleringsgruppe på Oslo Universitet, evaluering af Senter for kvinneforskning
 bullet   medlem af udvalget for stategiske midler, Norges forskningsråd, 2005
 bullet   medlem af Forskningsudvalg for Statens arkiver og Tøjhusmuseet, 1998-2005
 bullet   medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1998-2002, formand, 2001-02
 bullet   censor ved Center for Kvindestudier og Center for Kulturarbejde og Kulturformidling, Odense Universitet, og Afdeling for Kønsforskning, Center for Europæiske Kulturstudier, Aarhus Universitet, 1996-2002, Sociologi, 2004-2008
 bullet   medlem af Tilgængelighedsudvalget, vurdering af tilgængelighedspraksis m.v. på arkivområdet, 1997-2004
 bullet   medlem af Bedømmelseskommiteen for Store Tvärgående Forskergruppe, 2001
 bullet   medlem af følgegruppen for Center for registerforskning, 1998-2000
 bullet   formand for Publikationsudvalget, 1999-2000
 bullet   medlem af bestyrelsen for Center for konflikt- og fredsforskning, 1998-99
 bullet   dansk repræsentant til styringsgruppen for Foreningen for Nordisk Kvindeforskning, 1994-96
 bullet   suppleant for kvindeforskningsrepræsentanten i Ligestillingsrådet, 1988-95
 bullet   medlem af styringsgruppen på Center for Kvindeforskning og -undervisning, Københavns Universitet, 1985-86
 bullet   medlem af Ligestillingsudvalget, Københavns Universitet, 1986-88
 bullet   medlem af Kvindeudvalget, Ålborg Universitetscenter, 1982-83
 bullet   medlem af udvalget Kønsroller og Uddannelse, nedsat af Undervisningsministeriet, 1976-83
 bullet   opponent på disputatser og afhandlinger i Norge, Sverige og Danmark
Udmærkelser
 bullet   Kvindernes Bygnings Fonds hæderspris, 2008
 bullet   pris for bedste historiske anmeldelse uddelt af Norsk Historikerforening, 1999
 bullet   Einar Hanssons hæderspris for humanistisk forskning 2014
 bullet   Kraka prisen 2015
Produktion
Bente Rosenbeck har skrevet "Har videnskaben køn? Kvinder i forskning", Mus-Tus, 2015
 bullet   "What is Nordic in the Nordic gender model" sammen med Kari Melby, Anna-Birte Ravn og Christina Carlsson Wetterberg, Kettunen and Petersen: Beyond Welfare State Models, 2011
 bullet   redigeret "Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion", sammen med Hanne Samders forlaget Makadam, 2010
 bullet   skrevet "Rejser og forandring. Intersektioner af klasse, køn og etnicitet", i "Kvinder, Køn og Forskning", sammen med Yvonne Mørcknr. 1 2010
 bullet   "The Nordic model of Marriage", sammen med Kari Melby, Anu Pyllkänen og Christina Carlsson Wetterberg, i "Women's History Review", vol 15, no. 4, 2006
 bullet   læs interview med Bente Rosenbeck i artiklen "En lidenskab for historie", af Annette K. Nielsen, KVINFOs webmagasin Forum for køn og kultur, online: http://www.kvinfo.dk/side/559/article/814/, 2008 artiklen er fra festskriftet til Bente Rosenbeck "På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab", Redaktion: Karin Lützen og Annette K. Nielsen
 bullet   "Inte ett ord om kärlek: äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930", skrevet sammen med Kari Melby, Anu Pylkkänen, Christina Carlsson Wetterberg, Makadam Förlag, 2006
 bullet   "Ligestilling, ægteskab og religion", skrevet sammen med Mie Andersen, i " Kvinder, køn og forskning" , nr. 4, 2006
 bullet   bidraget til "Velfærdstatsforskning og køn. Det kritiske blik", red. af Niels Finn Christiansen, og Nils Bredsdorff, 2005
 bullet   "Ká kvinder læse", i "1968 dengang og nu", red. af M.B og Olsen N., København, 2004
 bullet   "I baghjulet af Den ny Danmarkshistorie", i "Anvendt historie. En bog om og til historikeren Søren Mørch", red. af R og Hansen P.H., 2003
 bullet   "Mellem subjektivitet og objektivitet", Festskrift til Inga Floto, Den historiske Forening, 2002
 bullet   "En værdigere stilling i Ægteskabet som hustru og moder", i "Kønsmagt under forandring", red. af A. Borchorst, Danske Magtudredning, 2002
 bullet   "Ekteskabslovreform. En forutsetning for velferdsstaten? Frihed, lighed og tryghed. Velfærdspolitik i Norden", sammen med Kari Melby og Christina Carlsson Wetterberg, red. af Hilda Rømer Christensen m.fl., i "Jysk selskab for historie" nr. 48. Århus, , 2001
 bullet   "En fribåren social skole - da det sociale hjälpearbejde blev til en uddannelse", i "Handlingens kvinder", red. af Karen Hjorth og Anette Warring, Roskilde Universitetsforlag, 2001
 bullet   "Modernization of Marriage in Scandinavia. Women's Politics and Women in Politics", red. af Sølvi Sogner and Gro Hagemann, Bergen, Cappelen, 2000
 bullet   "The Nordic Model of Marriage and the Welfare State", Nordisk Minsterråd, 2000
 bullet   "Perioden 1750 til vore dage", i "Indefra", red. af Nanna Damsholt, Museum Tusculanum, 1999
 bullet   "Også universiteter kan fornyes", kronik i Dagbladet Information, 1999
 bullet   "Sandheden om kønnet", i "Seklernas sex"
 bullet   medredaktør af "Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag", Nordisk Minsterråd, 1999
 bullet   "Nordic women's studies and gender research", i "Is there a Nordic Feminism?", red. sammen med Drude von der Fehr og Anna Jonasdottir, UCL press, København, 1998
 bullet   bidraget til "sexualitetens historia", red. af Åsa Bergenheim og Lena Lennerhed, Carlssons, Stockholm, 1997
 bullet   "Pro et contra" og "Det er morens skyld", i "Forplantning, Køn og Teknologi", 1995
 bullet   "Det politiske køn", i "Sociologi i dag", nr. 3, 1995
 bullet   redigeret "Forplantning, køn og teknologi", sammen med Robin May Schott, 1995
 bullet   "Politik, videnskab og køn" i "Rapport III. Fra kvinnehistorie til kjønnshistorie?" , 1994
 bullet   "Det bor även kvinnor i det europeiske huset", i "Kvinnovetenskaplig tidskrift", nr. 2, 1994
 bullet   "Clios døtre i hundrede år. I anledning af historikeren Anna Hudes disputats 1893", red. sammen med Nanna Damsholt og Marianne Alenius, 1994
 bullet   "Den moderne tid", skrevet sammen med Karin Lützen, i "Det europæiske hus", bind 5, red. af Søren Mørch, 1992
 bullet   redigeret "Mandekultur", sammen med Hans Bonde, Varia, nr. 1, 1991
 bullet   "Kroppens politik. Om køn, kultur og videnskab.", 1992, og "Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1960", udgør tilsammen Bente Rosenbecks doktordisputats, 1987
Bente Rosenbeck afholder ph.d. kurser på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 1992-
 bullet   forskningsprojekter om "Omsorg og kontrol ( Mødrehjælpen), Ægteskab og familiepolitik i Norden", del af NCoE: The Nordic Welfare State
 bullet   deltaget i og været hovedtaler ved en række internationale og indenlandske konferencer og symposier
 bullet   omfattende foredragsvirksomhed i indland og udland
 bullet   underviser og deltager i planlægning af forskeruddannelser og forskerkurser i Danmark og Norden, 1989-
 bullet   planlægning af Nordisk Forum i Oslo, 1988
 bullet   aktiv i Nordisk Forum for Kvindeforskning, 1985-88

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Bente Rosenbeck har dansk som modersmål og behersker engelsk og tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Historie
 bullet   Kulturhistorie
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindehistorie
 bullet   Kvinder
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Moderskab
 bullet   Universiteter
 bullet   Videnskabshistorie
 bullet   Videnskabsteori
 bullet   Ægteskab
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Historikere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Center for kønsforskning
 bullet   Københavns Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk