KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Bente Vivi Schwartz

Opdateret: 27/11/18
Titel
Forfatter, foredragsholder, billedkunstner
Arbejde
Privat
1655 København V
Mobil: +45 60 75 60 33

www.salclas.dk

Født: 1946
Kompetencer
kønsdebat og ligestillingsdebat i Danmark siden 1970'erne
livskvalitet
livshistoriefortælling
arbejdsliv, familieliv
kvinders overlevelsesstrategier
kulturmøder
Uddannelse
cand.mag. i psykologi og pædagogik med henblik på voksenuddannelse, med speciale i arbejdsliv - familieliv, Roskilde Universitetscenter, 2000
sygdoms- og sundhedsopfattelser, Dakar Universitet, 1990
EF kursus for uddannelseseksperter, Lyon, 1987
billedkunstuddannelse, 1973-82
læreruddannelse, Hellerup Seminarium, 1966-69
Ansættelser
Bente Schwartz er selvstændig konsulent
"Livskvalitet i den tredie alder", kurser for efterlønnere i Dansk Metal, 1996-2010
konsulentarbejde for Undervisningsministeriet, Nordisk Ministerråd, LO, Dansk Magisterforening, tidl. Danmarks Lærerhøjskole, Den Kommunale Højskole, Københavns kommune, Teknologirådet, Socialt Udviklingscenter, Mellemfolkelig Samvirke,Folkeskolens Udviklingsråd, Dansk Kvindesamfund, Undervisningsministeriet, 1985-
oplæg på universiteter, folkeuniversiteter, voksenuddannelsescentre, arbejdsløshedsprojekter, daghøjskoler, højskoler, ungdomsskoler, fritids- og ungdomsklubber, folkeskoler, gymnasier, handelsskoler, seminarier, offentlige myndigheder, råd, private virksomheder, fagbevægelsen, og i politiske og kvindepolitiske fora, 1981-
internationale oplæg i USA, Elfenbenskysten, Indien, Frankrig, Skotland, Norge, Sverige, Island og Danmark om køn og ligestilling, 1987-
lærer i folkeskolen, specialskole, lilleskole og på lærerseminarium 1969-79 og 1982-85
Tillidsposter og medlemskaber
medlem af Den Alternative Velfærdskommission, 2004-
medlem af styrelsen for de faglitterære forfattere, Dansk Forfatterforening, 1996-99
medlem af baggrundsgruppen for Ligestillingsrådet på folkeskoleområdet, 1987-90
medlem af Dansk GASAT Forum, 1985-90
medejer af Kvindegalleriet i København, 1979-80
medstifter af foreningen Forældre og Fødsel, 1973
aktiv i Rødstrømpebevægelsen fra 1971
Udmærkelser
arbejdslegat, Statens Litteraturråd og Dansk Forfatterforening, 1998
rejselegat fra Dansk Litteraturinformationscenter, 1998
Det Naturvidenskabelige Forskningsråd, 1996
legat fra Dansk Forfatterforening, EU's kontor for lige muligheder og KAD & SID's Kultur- og Mediefond, 1992
DANIDAs rejselegat og legat fra Den danske Unesco Nationalkommission, 1991
Danidas Oplysningsbevilling, 1988
legat fra The German Marshall Fund of the United States, Henni Forchammers Rejselegat, Knud Højgårds Fond, KAD og SID's Kultur og Mediefond, 1987
rejselegat fra Kulturministeriet, 1986
Produktion
Bente Schwartz har bl.a. skrevet "Kvinde i Tiden", Tiderne Skifter, 2006
"Livshistorien, en erindringshåndbog", Aschehoug, 2001
"Familien. En psykologibog", Gyldendal, 1 & 2.oplag, 2000
specialet "Arbejdsliv/familielivsforhandlinger", Roskilde Universitetscenter, 2000
"Forfatter og forløser?", Thaning & Appel, 1998
"Retten til Udvikling?, kvinder, udvikling og menneskerettigheder", KULU, 1998
"Kvinden er død. Hurra?" Kroghs Forlag, 1998
"Køn", Kroghs Forlag, 1997
"Informationsteknologi og folkeskolen - en udfordring", Teknologirådet, 1997
"Psyke og soma - om sundhedspsykologi", Munksgaard, 1996
"Adam og Eva - om kønsforskelle og kønsmøder", Munksgaard, 1996
"Familieliv", Kroghs forlag, 1996
Livskundskab", Kroghs forlag, 1995
"Det gode liv", Kroghs forlag, 1993, 2.oplag, 1995
"Jo færre kvinder - jo mindre vrøvl", ISIS, 1993
"Bedstefar og ånderne", Grafisk forlag, 1993
"Så langt - Så godt? Hvad nu?", Frydenlund, 1992
"Din skole", "Din Hverdag" og "Dit Liv" alle på Grafisk forlag, 1990
"Hvor blev latteren af", bog og video, Mellemfolkelig Samvirke, 1989
medforfatter af: "Bæredygtig velfærd", Socialpolitisk forlag 2006, "Velfærdssamfundets fremtid", Socialpolitisk Forlag, 2005, "Voksenvejledning", Sofovo, 2002, "Oprør fra Bredden", Tiderne Skifter, 2001, "Kultur og opdragelse",Gyldendal, 1996 "Myter, strukturer og Selvforståelser", AUC, 1992, "Skolen er køn", Ligestillingsrådet 1990, "Pige og Dreng på Lige Fod", Ligestillingsrådet, 1988, "Kvinde kend din krop", Tiderne Skifter, 1973
Bente Schwartz har skrevet artikler, kronikker og temaer om køn, kulturmøde, ligestilling og livshistorie til dag-,fag-, og ugeblade bl.a. "Her er din historie - om livshistorien", i "Samvirke", 2001
"Familien i det ny årtusinde. Overlever den?", i "Femina", nr. 4, 1999
"Kvinder og mænd - før og nu", i "Facet", et magasin for flygtninge, 1/1998
"Ligestilling, men ikke på dansk", om køn og ligestilling i Vietnam, "Samvirke", dec., 1997
"Sprog og køn", i "Tidsskrift for Sygeplejeforskning", 1/1997
"Familien under udvikling eller afvikling", "Samvirke", marts, 1997
"Hvad fik børnene ud af kvindekampen?", i "Job og Børn", 5/1996
"Lær børnene livskundskab", Børn og Unge, 3/1995
"Lær af din sygdom", Helse nr.5, 1991
"Lær af din ånd", Samvirke, 6/7 1991
Bente Schwartz har som billedkunstner holdt separat- og gruppeudstillinger i DK og Polen. bl.a "Dukkesød-Dukkedød" i København og Århus, 1979
solgt billedkunst bl.a. til Gladsaxe kommune
Bente Schwartz har produceret lyd- og dias produktioner for bl.a. Undervisningsministeriet, Arbejderbevægelsens Internationake Forum, Mellemfolkeligt Samvirke, HK, Kvindeligt Arbejderforbund & Socialt Udviklingscenter
videoproduktionen omfatter bl.a. "En skole til tiden", for Folkeskolens Udviklingsråd, 1989 og "Ikke uden os - en humoristisk film om kvinde- og mandekultur", for HK, 1993
har siddet i div. paneler vedr. kvindespørgsmål og deltog i TV'2 serie "Status Q"
Sprog
Bente Scharwtz har dansk som modersmål og behersker engelsk og fransk
Emneord
 bullet   Billedkunst
 bullet   Drenge
 bullet   Familie
 bullet   Folkeskolen
 bullet   Humor
 bullet   Kvinder
 bullet   Kønsroller
 bullet   Kønssocialisering
 bullet   Ligestilling
 bullet   Piger
 bullet   Psykologi
 bullet   Pædagogik
 bullet   Undervisningsmaterialer
 bullet   Voksenuddannelse
Professioner
 bullet   Billedkunstnere
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forfattere
 bullet   Konsulenter
 bullet   Lærere
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk