KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Marie-Louise Svane

Opdateret: 16/04/15
Titel
Lektor
Arbejde
Københavns Universitet
Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Karen Blixensvej 1
2300 København S
Tlf.: +45 35 32 82 06
Fax: +45 32 96 30 92

forskning.ku.dk
Privat
2400 København NV
www.staff.hum.ku.dk/mlsvane/

Født: 1945
Kompetencer
 bullet   litteratur og litteraturteori
 bullet   kønsteori
 bullet   forholdet mellem æstetisk og naturvidenskabelig tænkning
 bullet   romantikken
 bullet   billedteori
 bullet   æstetik
 bullet   stil og deskription
 bullet   kunsthistorie
 bullet   landskabet i litteratur og billedkunst
Uddannelse
 bullet   mag.art. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 1979
Ansættelser
Marie-Louise Svane er lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 bullet   tidligere ansat som kandidatstipendiat og adjunkt samme sted
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   formand for Dansk Selskab for Romantikstudier
 bullet   medlem af det Humanistiske Fakultets Uddannelsesudvalg
 bullet   medredaktør på serien "Æstetik og teori", Museum Tusculanums Forlag
 bullet   medlem af tidsskriftredaktionerne for "Kultur & Klasse"
 bullet   "Kontext"
 bullet   "Ny Poetik"
 bullet   koordinator for forskningsrådsnetværket "Litteraturkritik og Romantikstudier", 1994-96
 bullet   medlem af litteraturudvalget, Kulturby 96
Udmærkelser
Produktion
Marie-Louise Svane er bidragyder til Gyldendals nye danske litteraturhistorie, 2005-
 bullet   artiklen "Rædsel og Romanze. Romantisk psykologi og poetik.Oehlenschläger og Sibbern", i "Det onde i litteraturen", red. af Birthe Hoffmann og Lilian Munk Rösing, Akademisk Forlag, 2003
 bullet   "Formationer i europæisk romantik", Museum Tusculanums Forlag, 2003
 bullet   "Hans Christian Andersen and the Poetics of Travel", i "Reiselust und Salonkultur", red. Hubert Seelow, Erlanger Studien, 1998
 bullet   "Billedet i teksten - Teksten i billedet", redaktion og indledning til temanummer, "Ny Poetik", nr. 7, 1997
 bullet   "Arabesk, en romantisk grænsefigur", i "Ny Poetik", nr. 7, 1997
 bullet   "Vandringens poetiske syntaks - hos Ludwig Tieck", i "Kritik", december, 1997
 bullet   "Prinsesse Brambilla og den svimle læser", i "Læserens Åndedræt", Museum Tusculanum, 1996
 bullet   "Billeder i kropsformat" i "HUG", 1995
 bullet   "Landskab og luftsyner hos St. St. Blicher", i "Ny poetik", nr. 4, 1995
 bullet   "Set gennem kroppen. Billede, ord og køn hos Käthe Kollwitz og Paula Modersohn-Becker", 1994
 bullet   "Køn og moderne tider: en antologi", sammen med Tania Ørum, 1991
 bullet   "Hvad betyder 'kvinde' i talen om det moderne?", i "Kultur & klasse", 1987
Sprog
Marie-Louise Svane har dansk som modersmål, taler og skriver engelsk og fransk og læser tysk
Emneord
 bullet   1800-tallet
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kulturhistorie
 bullet   Kunsthistorie
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Litteraturhistorie
 bullet   Litteraturteori
 bullet   Litteraturvidenskab
 bullet   Romantikken
 bullet   Æstetik
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Dansk Selskab for Romantikstudier
 bullet   Institut for Litteraturvidenskab
 bullet   Københavns Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk