KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Gerda Bonderup

Opdateret: 12/01/22
Titel
Lektor emer., dr.phil.
Arbejde
Aarhus Universitet
Institut for Kultur og Samfund - Historisk Afdeling
Jens Chr. Skous Vej 5
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 89 42 20 19 dir. nr. 87 16 21 93
Fax: +45 89 42 20 47

www.hum.au.dk
Privat
8250 Egå
Tlf.: +45 86 22 22 72


Født: 1940
Kompetencer
 bullet   dansk socialhistorie i 1700-tallet og 1800-tallet, herunder især landbobefolkningens og borgerskabets historie
 bullet   humanistisk sundhedsforskning, epidemier og det danske behandlersystem
 bullet   folkemedicinen ca. 1750-1850
 bullet   enevældens formelle og uformelle strukturer
Uddannelse
 bullet   dr.phil., Aarhus Universitet, 1995
 bullet   cand.mag. i historie og tysk, Aarhus Universitet, 1969
 bullet   studeret historie i Kiel, München og Tübingen
Ansættelser
Gerda Bonderup er fhv. lektor, Historisk Institut, Aarhus Universitet, 1973-2006
 bullet   amanuensis samme sted, Aarhus Universitet, 1969-73
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem af redaktionen for Dansk Medicinhistorisk Årbog 2009-
 bullet   studieleder ved Historisk Institut, 1993-96
 bullet   medlem af planlægningsgruppen for de to årlige symposier for "Netværk for Humanistisk sundhedsforskning", 1989-
 bullet   medlem af det Humanistiske Fakultetsråd og Forretningsudvalg, 1986-89
 bullet   medlem af Cekvinas Repræsentantskab, 1985-94
Udmærkelser
Produktion
Gerda Bonderup skriver artikler om medicinhistoriske emner og holder foredrag landet rundt
 bullet   "Det Medicinske Politi", i "Bibliotek for Læger", 2008
 bullet   "Kolera i 1800-tallet - med særlig henblik på Danmark", i "Sygdom og Samfund", nr. 8, 2008
 bullet   skrevet og redigeret "Forebyggelse, Kontrol, Rådgivning", sammen med Nils Rosdahl mfl., 2007
 bullet   "Det Medicinske Politi - Sundhedspolitikken i Danmark 1750-1860", 2006
 bullet   redigeret "Af yderste vigtighed for det hele borgersamfunds tryghed", sammen med Jørgen Mikkelsen og Lisbeth Skjernov, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2005
 bullet   skrevet "Myndighederne og Dr. Dampe", i "Historie", 2003
 bullet   "Health Care Provision and Poor Relief in Denmark"
 bullet   "Health Care Provision and Poor Relief in 18th and 19th Century Northern Europe", Grell, Ole med flere red., i serien "History of Medicine in Context", 2002
 bullet   "Performance in Medicine in Denmark during the XVII and XVIII Centuries. The Doctors on the Stage", Ludica nr. 5-6, 2000, 2001
 bullet   "En kovending - koppevaccinationen og dens udfordring til det danske samfund omkring 1800", 2001
 bullet   "Kopper i Vendsyssel!", "Siden Saxo" 18.4, 2001
 bullet   "Danish Society and Folk Healers. Historical Aspects of Unconventional Medicine", i "European Association for the History of Medicine and Health Publications", 2001
 bullet   "Danmarks historie", perioden 1720-1848, Steen Busck og Henning Poulsen red., 2000
 bullet   "De "kloge" folk i det danske behandlersystem", i "Historisk Tidsskrift", nr. 2, 1997
 bullet   "Historisk Antropologi- hvad er det?", "Arbejdspapir nr. 4", 1997
 bullet   "Koleraen i Europa og Danmark i det 19. årh.", i "Medicinsk Årbog", 1996
 bullet   "En herlig og værdig bog - og dog!", i "Cekvina Nyt", 4
 bullet   "Potte-glasering og Qvacksalvere - Tanker om lægeindberetninger som kilder til belysning af befolkningens levevilkår og sundhedsforhold i de første par årtier i 1800-tallet", i "Den jyske Historiker", 72
 bullet   "Cholera-Morbro'er og Danmark", 1994
 bullet   "Historisk Essay. Konsensus i Danmark", i "Historie", 1994
 bullet   "Skindøde og Dræbende Danse. Sundhedspolitik anno 1802", i "Siden Saxo", 1993
 bullet   "Omsorg for at afværge smitsomme sygdomme", i "Politihistorisk Selskab", Årsskrift, 1992
 bullet   "Lægestanden i historiografien og hvordan lægerne måske "virkelig" har været i det 19. århundredes Danmark", i "Historisk Tidsskrift", 1992 og "Absolut ingen kærlighed i koleraens tid - og dog...", i "Siden Saxo", nr. 2, 1990
 bullet   har holdt foredrag på kongresser, på Åbent Universitet og Folkeuniversitetet
Sprog
Gerda Bonderup har tysk som modersmål, taler og skriver dansk og engelsk, og har kendskab til fransk
Emneord
 bullet   1700-tallet
 bullet   1800-tallet
 bullet   Historie
 bullet   Kulturhistorie
 bullet   Medicinhistorie
 bullet   Naturmedicin
 bullet   Socialhistorie
 bullet   Sundhed
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Historikere
Organisationer
 bullet   Netværk for Humanistisk Sundhedsforskning
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk