KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Mari Holen

Opdateret: 17/06/16
Titel
Lektor, Post.doc.
Arbejde
Roskilde Universitet og Region Sjælland
Center for sundhedsfremmeforskning og Psykiatrisk Forskningsenhed
Tlf.: +45 46 74 21 93
Mobil: + 45 20 57 73 69

http://forskning.ruc.dk/site/person/holen
Privat
1864 Frederiksberg C
Tlf.: +45 33 25 22 31
Mobil: + 45 20 57 73 69


Født: 1973
Kompetencer
 bullet   sygeplejeforskning
 bullet   kønsforskning
 bullet   patientidentitet
 bullet   brugerinddragelse
Uddannelse
 bullet   Ph.d., Roskilde Universitet, 2011
 bullet   cand.cur., Århus Universitet, 2004
 bullet   sygeplejerske, Frederiksborg Amts Sygeplejeskole, 1999
Ansættelser
Mari Holen er post.doc.ved Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland og Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet, p.t. på barsel og er tilbage foråret 2014
 bullet   lektor, Professionshøjskolen Metropol, Sygeplejerskeuddannelsen, København, 2008-11
 bullet   afdelingssygeplejerske, Bispebjerg Hospital, 2004-05
 bullet   sygeplejerske, Hvidovre Hospital, 1999-2000
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   studiekonsulent (talsperson) for ph.d.-studerende, forskerskolen for lovslang læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning PAES, Roskilde Universitet
 bullet   bestyrelsesmedlem i FASID, Forum for Akademiske Sygeplejersker i Danmark, 2005-07
 bullet   redaktør for FASIDs elektroniske tidsskrift 2006-07
 bullet   amtsbestyrelsesmedlem i DSR, Dansk Sygeplejeråd, 2001-07
 bullet   deltager i DSRs kønspolitiske arbejdsgruppe, 2005-06
 bullet   bestyrelsesmedlem i Foreningen 1001
 bullet   censor ved Sygeplejerskeuddannelsen
 bullet   censor ved cand.scient.san. uddannelsen
 bullet   sygeplejefaglig konsulent i Munksgaard Forlag
Udmærkelser
Produktion
Mari Holen har bl.a skrevet "Ansvar for egen sundhed som kønnet figur" i sammen med Lehn- Christiansen, S. i "Sundhedsfremme - et kritisk perspektiv", red af Dybbroe, B. B. Land & S. Baagøe Nielsen, Roskilde Universitetsforlag, 2012
 bullet   "Hvad er sygepleje?" i "Dansk Sygeplejeråd" (red.) Sygepleje og sygeplejerskens rolle i dagens og fremtidens sundhedsvæsen – et debatoplæg, 2012
 bullet   "Medinddragelse og lighed – en god idé? En analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital", Ph.d. afhandling. Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, 2011
 bullet   "Kliniske metoder i professionspraksis" sammen med L. Sørensen, & red. af J. Voigt, Munksgaard Forlag, 2011
 bullet   "Køn, sundhed og sygdom", i "Sundhedssociologi. En grundbog" red. af Pernille Tanggard Andersen og Helle Timm, Hans Reitzels Forlag, 2010
 bullet   "Problematized Patients - Intersectional Perspectives on Gender, Ethnicity, Class and Biomedicin", sammen med S. Lehn-Christiansen, i "Kvinder, køn og forskning", nr. 2-3, 2010
 bullet   "At være patient" sammen med S. Lehn-Christiansen, i "Akut, kritisk og kompleks sygepleje", redigeret sammen med B. Winther, Munksgaard Forlag, 2009
 bullet   "Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget", i "Sygepleje i fortid og nutid – historiske indblik", redigeret af Glasdam, S & J. Bydam, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2008
 bullet   "Et efterhånden dehumaniseret sundhedsvæsen. Synspunkt i Tidsskrift for Sygeplejersker", sammen med D. Steenberg, i "Sygeplejersken", nr. 13, 2006
 bullet   "Forestillinger om kvinden i moderne sygepleje", i "Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker", Forum for Akademiske Sygeplejersker i Danmark, nr. 2, 2005
 bullet   "Køn på dagsordenen. Synspunkt i Tidsskrift for Sygeplejersker", sammen med K. Vilhelmsen, i "Sygeplejersken", nr. 26, 2005
 bullet   specialeafhandlingen "Kanoniserede kvindekonstruktioner. En analyse og diskussion af forestillingen om kvinden italesat i moderne sygepleje", Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, nr. 51, 2004
Sprog
Mari Holen har norsk og dansk som hovedsprog, og behersker engelsk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kvalitetsudvikling
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Sundhedssektoren
 bullet   Sygepleje
 bullet   Sygeplejeforskning
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
 bullet   Sygeplejersker
Organisationer
 bullet   H:S Sygeplejerskeuddannelsen
 bullet   Roskilde Universitet
 bullet   RUC
Region
 bullet   København
 bullet   Region Hovedstaden
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk