KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Inge Henningsen

Opdateret: 02/09/15
Titel
Seniorforsker
Arbejde
Københavns Universitet
Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Privat
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 61 69 85 04


Født: 1941
Kompetencer
 bullet   kønsforskning
 bullet   statistik
 bullet   mainstreaming
 bullet   kvindebeskæftigelse
 bullet   kvinder og matematik
 bullet   voksne og matematiklæring
 bullet   køn i akademia
 bullet   kønsmainstreaming af matematikundervisning
 bullet   mobning i skoler
 bullet   køn og uddannelse
Uddannelse
 bullet   cand.stat., Københavns Universitet, 1966
Ansættelser
Inge Henningsen er lektor emerita, Københavns Universitet
 bullet   Seniorforsker på Exbus, Århus Universitet,2007-12
 bullet   Københavns Universitet, Institut for matematiske fag, 1966-2007
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Forkvinde for foreningen for kønsforskning, 2014-
 bullet   forkvinde for KVINFOs bestyrelse, 2001-09
 bullet   medlem af Konsistorium ved Københavns Universitet, 1984-92
 bullet   medlem af Miljøministeriets Risikoudvalg, 1987-88
 bullet   redaktør af tidsskriftet "Naturkampen", 1980-92
Udmærkelser
 bullet   Netværk for Køn og Arbejdsmarkeds Ligestillingspris, 2008
 bullet   Kraka Prisen, 2000
Produktion
Inge Henningsen har bl.a. skrevet "Likestilling i akademia. Er eksellense for menn og Grand Challenges for kvinner?" sammen med i Knut Liestøl "Tidsskrft for kjønnsforskning", nr. 3-4, 2013
 bullet   "Classroom culture and Bullying" sammen med Jette Kofoed & Helle Rabøl Hansen i "School Bullying: New Theories in Context", red. af Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard, Cambridge University Press, 2013
 bullet   givet interview i artiklen "Taberdrenge - en statistisk konstruktion", af Jørgen Poulsen, KVINFOs webmagasin Forum for køn og kultur, Kvinfo, online: http://www.kvinfo.dk/side/559/article/1021/, 2011
 bullet   "Sammenhæng mellem mobning, barndomserfaringer og senere livskvalitet", i "Mobning Sociale processer på afveje", red. af Kofoed, J. & D.M Søndergaard, Hans Reitzels forlag, 2009
 bullet   "Køn og uddannelsesvalg", i "Lige muligheder-frie valg?", red. af Emerek og Holt, SFI, 2008
 bullet   "Et kritisk blik på opgaverne i PISA med særlig vægt på matematik", i "MONA. Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og 1", 2005
 bullet   "Gender mainstreaming of research on adults mathematics education: opportunities and challenges.", http://www.icme-organisers.dk/tsg06/Papers/HenningsenI.pdf
 bullet   "Underrekruttering af kvinder på danske universiteter", i "Kvinden og Samfundet" 120, nr.1, 2004
 bullet   "Videnskab, debat og manglende videnskabelig debat", Matilde 19, 2004
 bullet   "Modselektion eller efterslæb", i "Akademisk tilblivelse", sammen med Lis Højgaard og Dorte Marie Søndergaard, Akademisk Forlag, 2003
 bullet   "30 års march på stedet? Køn i den akademiske organisation", arbejdspapir nr. 13, Københavns Universitet, 2002
 bullet   "Nyborgs konklusioner holder ikke", Forum for Køn og kultur/på kanten, december 2003
 bullet   "Women in Science - the Danish case", i "Proceedings from The Gender and Research Conference", EU-kommissionen, Bruxelles, 2002
 bullet   "The leaking Pipeline". Øjebliksbilleder af kønnede in- og eksklusionprocesser i Akademia", sammen med Lis Højaard, i "Køn i den akademiske organisation", arbejdspapir nr. 9, Københavns Universitet, 2002
 bullet   "Køn og magt i akademia", sammen med Cathrine Hasse og Dorte Marie Søndergård, i "Kønsmagt under forandring", red. af Anette Borchorst, Hans Reitzels Forlag, 2002
 bullet   deltog i forskningsprojektet "Køn i den akademiske organisation", 1996-2002
 bullet   "Forskningstraditioner krydser deres spor. Kvalitative og kvantitative sociokulturelle empiriske forskningsmetoder", sammen med Dorte Marie Søndergaard, i "Kvinder, Køn og Forskning", nr. 4, 2000
 bullet   "Mainstreaming inden for naturvidenskab, også et spørgsmål om fag", i "Kvinder, Køn og Forskning", nr. 2, 2000
 bullet   "Om kvalifikationer og køn", i "Kvinder, Køn og Forskning", nr. 1, 1999
 bullet   "Køn og bevillinger, en undersøgelse af sammenhængen mellem køn og bevillingspraksis i Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd i perioden december 1997 - maj 1998", sammen med Peter Gundelach og Katarine Juselius, Forskningstyrelsen, 1999
 bullet   "Kønsdifferentierende adgangskrav på overgangen til de lange videregående uddannelser", i "Køn i den akademiske organisation", arbejdspapir nr. 3, Københavns Universitet, 1998
 bullet   "Lægevidenskab og køn", i "Køn i den akademiske organisation", arbejdspapir nr. 2, Københavns Universitet, 1998
 bullet   "Observations and Conjectures on Women and the Sciences", i "Gender - Nature - Culture", 1993
 bullet   "Tallenes magt - magtens tal", i "Kvinder, Køn og Forskning", nr. 2. 1993
 bullet   "AIDS - hvad skal der gøres anderledes?", i "Bibliotek for Læger", hæfte 3, 1992
 bullet   holder desuden foredrag

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Inge Henningsen har dansk som modersmål og skriver og taler flydende engelsk
Emneord
 bullet   Demografi
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Ligestilling
 bullet   Mainstreaming
 bullet   Matematik
 bullet   Naturvidenskab
 bullet   Statistik
 bullet   Uddannelsespolitik
Professioner
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Statistikere
Organisationer
 bullet   København Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk