KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Inge Mærkedahl

Opdateret: 26/04/16
Titel
Chefkonsulent
Arbejde
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K
Tlf.: +45 72 31 78 10
Mobil: +45 72 31 78 10

ufm.dk
Privat
2100 København Ø
Mobil: +45 40 40 11 33

Født: 1953
Kompetencer
 bullet   ledelse
 bullet   forskningspolitik
 bullet   arbejdsmarkedsforhold
 bullet   arbejdsliv og familieliv
 bullet   voksenuddannelse
 bullet   kønsopdelingen på arbejdsmarkedet
 bullet   innovationspolitik
Uddannelse
 bullet   cand.phil. i samfundsfag, Københavns Universitet, 1979
Ansættelser
Inge Mærkedahl er Chefkonsulent i Styrelsen for Videregående Uddannelser
 bullet   direktør i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, 2011-15
 bullet   direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, tidligere Forskningsstyrelsen, 2006-11
 bullet   direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole, 2000-06
 bullet   direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1995-2000
 bullet   afdelingschef, Arbejdsministeriet, 1995
 bullet   vicedirektør, Socialforskningsinstituttet, 1994-95
 bullet   nordisk projektleder på ligestillingsprojekter, 1985-95
 bullet   forskningschef, Socialforskningsinstituttet , 1990-94
 bullet   konstitueret forskningsleder, Socialforskningsinstituttet, 1989-90
 bullet   projektleder, Socialforskningsinstituttet, 1986-89
 bullet   forsker, Socialforskningsinstituttet, 1980-86
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Erhvervsakademirådet
 bullet   formand, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, 2003-
 bullet   medlem af en række udvalg og kommissioner, bl.a. Det Samfunds Videnskabelige Fakultetsråd, Københavns Universitet, 2002-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danmarks Evalueringsinstitut, 2001-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut, AKF, 1998-
 bullet   medlem af Forskningsministeriets tværministerielle styringsgruppe om anvendt ældreforskning, 1995-
 bullet   medlem af Ugebrevet Mandag Morgens socialstrategiske udviklingsgruppe, 1994-
 bullet   formand for censorkorpset, statskundskabsuddannelser ved Syddansk, Århus Universitet og København Universitet
 bullet   tidligere næstformand i Rådet om åben uddannelse, 1994- og medlem af formandskabet sammesteds, 1994-95
 bullet   medlem af Zeuthen-Udvalget, 1992-
 bullet   formand, Rungsted Sogns Menighedsråd, 2002-04
 bullet   formand for Erhversuddannelsesrådet, 2000-03
 bullet   formand, Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne, 1994-95 og 1997
 bullet   dansk repræsentant i Dublin-instituttets Committee of Experts, 1994-95
 bullet   medlem af Danmarks Statistiks Forskningsudvalg, 1991-95
 bullet   medlem af Arbejdsministeriets rådgivende forskningsudvalg, 1991-95
 bullet   medlem af Arbejdsmiljøinstituttets rådgivende forskningsudvalg, 1990-95
 bullet   referee ved tidsskriftet "Feminist Research", 1993-94
 bullet   medlem af Middellevetidsudvalget, 1992-94
 bullet   formand for en specialgruppe under middellevetidsudvalget, med fokus på danske kvinders dødelighed og samfundsmæssige situation, 1993
Udmærkelser
 bullet   Ridder af Dannebrogsorden, 2013
Produktion
Inge Mærkedahl har skrevet en række artikler og publikationer, bl.a. "Kvinders liv og dødelighed", rapport nr. 7 fra Sundhedsministeriets Middellevetidsudvalg, 1994
 bullet   "When the man is the norm. Explanations of sex segregation in work places in Danish Metal Industry", i "Dynamics and Rollback of Women's Employment in Non-Traditional Occupations", red. Hedwig Randolph, Berlin, 1993
 bullet   "Aktiveringsindsatsen for langtidsledige. Hvad viser evalueringsrapporterne?", med Ivan Thaulow, Finansministeriet, 1992
 bullet   papers i en lang række konferencer i Danmark og udlandet
Sprog
Inge Mærkedahl har dansk som modersmål og skriver og taler svensk og engelsk
Emneord
 bullet   Arbejdsmiljø
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Forvaltning
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Uddannelse
 bullet   Voksenuddannelse
Professioner
 bullet   Direktører
 bullet   Konsulenter
Organisationer
 bullet   Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk