KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anette Steen Pedersen

Opdateret: 30/03/22
Titel
Ekspert, Rådgiver, Bestyrelsesmedlem
Arbejde
Anette Steen Pedersen
Philip De Langes Alle 5B, 3.th
1435 København K København K
Mobil: +45 26 85 21 84

Privat
1435 København K
Mobil: +45 26 85 21 84


Født: 1947
Kompetencer
 bullet   Konflikt- og problemløsning i ligestillingens krav og modsætninger
 bullet   Ledelsesrådgiver: Køn ligestilling organisation, ledelse og køn
 bullet   Rådgivning i bestyrelsesstrategier for køn og ledelse
 bullet   International- national rådgiver i FN og EU institutioner inden for køn, ledelse og ligestilling
 bullet   Erhvervsstrategier i private virksomheder flere kvinder i ledelse
 bullet   Handleplaner for ligestilling i private og offentlige virksomheder
 bullet   Kvindebevægelsens historie
 bullet   Mangfoldighedsledelse, divesity management
 bullet   Mentorprogrammer
 bullet   Uddannelsesplanlægning, pædagogik og voksne, unge og børn
 bullet   Gender mainstreaming, kønsmainstreaming kommunalt, nationalt og internationalt - basisstrategi for udviklingsarbejdet i
 bullet   Redaktør og forfatter skribent
 bullet   Netværksdannelse
Uddannelse
 bullet   Lederuddannet på Harvard, Verdensbanken, New York, 1997
 bullet   cand.mag. i dansk og fransk, Københavns Universitet, 1978
Ansættelser
 bullet   Bestyrelsesmedlem, ledelsesrådgiver 2000-
Direktør i ASP Consult ApS, 2000-2015
 bullet   Ledelsesrådgiver i ligestilling i Europarådet, 2010 -
 bullet   Rådgiver i ligestillingsministeriet for de 7 første danske ligestillings ministre, for Council of Europe, UNCHR, IOM, og WHO, TDC, Udenrigsministeriet, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Handicaporganisationer, 2001-11
 bullet   Ledelsesrådgiver i Verdensbanken i diversity og kønsligestilling, 1995-2000
 bullet   Leder af Danmarks Radios uddannelsescenter, DR-TV, DR-U, 1993-94
 bullet   Ledelses- og organisationskonsulent, Danmarks Radio, 1991-93
 bullet   Ligestillingskonsulent, Danmarks Radio, 1988-91
 bullet   Fuldmægtig, chefens stedfortræder, Ligestillingsrådet, Statsministeriet 1986-88
 bullet   Fuldmægtig, kontoret for uddannelse, Kommunernes Landsforening, 1984-86
 bullet   Projektleder og forsker på analyse af ligestillingsproblemer inden for magistrenes arbejdsområder, Dansk Magisterforening, 1983-86
 bullet   Kandidatstipendiat med projektet "Pigers socialisation i gymnasiet", Roskilde Universitetscenter, 1980-83
 bullet   Redaktør og skribent, "Politisk Revy", 1977-80
 bullet   Studenter ansat i Humanistisk Studienævn i Roskilde Universitetscenters Interim styre 1971-72
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Bestyrelsesmedlem Georg Brandes Selskabet 2002-
 bullet   Bestyrelsesmedlem Vejlauget 2018 -
 bullet   Bestyrelsesmedlem Enghavevejens venner 2018 -
 bullet   Bestyrelsesmedlem i Dansk Hydraulisk Instituts internationale kvindevand fond til støtte for kvinders karriere inden for vandsektoren i udviklingslandene, DHI, Women Water Managers, 2006-
 bullet   Ambassadør i Kvinder for Indflydelse, Mellemfolkeligt Samvirke, støtteprojekt for stærke kvinder i U - lande, 2007-2011, Zimbabwe og Kenya
 bullet   Medlem af DEA bestyrelsen, Dansk Erhvervsforsknings Akademi, 2003-06
 bullet   Medlem af Verdensbankens Conflict Resolution Network, 1998-2000
 bullet   Medlem af beboer-pårørende rådet på Nybodergården 2005-09
 bullet   Medlem af bestyrelsen, Dansk Magisterforening, 1988-90
 bullet   Medlem af bestyrelsen, Institut for Uddannelsesforskning og Datalogi, RUC, 1993-94
 bullet   Dansk repræsentant i EUs styringskomite for lige muligheder i radio og TV, Kommmissionenen, Ligestillingskontor i Bruxelles, 1992-94
 bullet   Formand, Freinetskolen i Valby, Trekronergade, 1981-85
 bullet   Medlem af Roskilde Universitetscenter interimstyre, Humanistisk studienævn 1971-1972, ministerudpeget studenterrepræsentant
Udmærkelser
 bullet   Dansk Kvindesamfunds pris: Mathilde Prisen, 1987 for analysen for Dansk Magisterforening "HØJTUDDANNET?- JA LIGESTILLET?- NEJ
Produktion
Videoen "Diversity & Culture", undervisningsmateriale på engelsk
 bullet   forfatter til "Værktøjskasse til kvinder og ledelse", www.lige.dk
 bullet   E-læringskursus i ligestillingsvurdering og kønsmainsstreaming, www.lige.dk, 2008
 bullet   "Hvordan bygger virksomheder og universiteter bro til succes", i "DEA magasin", 2005
 bullet   Forfatter, redaktør og oversætter. Forfatter til en lang række artikler om uddannelse, køn og ligestilling, organisation og ledelse i forskellige tidsskrifter, blandt andre i tidsskriftet ARBEJDSliv, i Udvalget vedrørende uddannelsesforskning "Gymnasiet temarapport nr. 5", I "Ligestillingspolitik som diskurs og praksis" 2003, HIGHER ESUDACAION - THE ROAD TO EQYALITY FOR WOMEN? 1994 I GENDER AND EDUCATION IN A LIFE PERSPECTIVE. Medredaktør og oversætter: Clara Zetkin "Arbejderkvinder i alle lande Tiderne skifter 1974, Medredaktør og forfatter Klasssesprog , borgen/Basis 1974, Redaktør og oversætter Ulrick Ammon "Indføring i sociolingvistik, Gyldendals sprogbibliotek 1977 Redaktør og forfatter I. Tidsskriftet kontext og politisk revy Forsker og forfatter til Dansk Magisterforenings ligestillingsanalyse af magistrenes arbejdsvilkår: HØJTUDDANNET? JA LIGESSTILLET? nej 1986
 bullet   forfatter til "Mellem opgør og tilpasning. Kvindebevægelse og kvindesituation i Danmark efter 1968", sammen med Susi Frastein og Elisabeth Flensted-Jensen, 1977, Modtryk

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Anette Steen Pedersen har dansk som modersmål, taler, skriver og læser engelsk og taler og læser tysk og fransk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Ligestillingspolitik
 bullet   Mainstreaming
 bullet   Organisationsudvikling
 bullet   Uddannelse
Professioner
 bullet   Direktører
 bullet   Konsulenter
 bullet   Rådgivere
 bullet   Virksomhedsejere
Organisationer
 bullet   ASP Consult ApS
 bullet   Ligestillingsafdelingen
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk