KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anette Steen Pedersen

Opdateret: 09/02/16
Titel
Direktør
Arbejde
ASP Consult ApS
Philip De Langes Alle 5B, 3.th
1435 København K København K
Mobil: +45 26 85 21 84

www.aspconsult.dk
Privat
1435 København K
Tlf.: +45 33 23 21 84
Mobil: +45 26 85 21 84


Født: 1947
Kompetencer
 bullet   netværksdannelse
 bullet   bestyrelsesarbejde
 bullet   international ledelsesrådgiver
 bullet   charter for flere kvinder i ledelse
 bullet   kvinder, ledelse og organisationsudvikling
 bullet   strategi og ligestilling og handleplaner
 bullet   kvindebevægelsens historie
 bullet   mangfoldighedsledelse, divesity management
 bullet   mentor programmer og netværksdannelse
 bullet   internationalt samarbejde omkring ligestilling
 bullet   uddannelsesplanlægning
 bullet   gender mainstreaming, kønsmainstreaming kommunalt, nationalt og internationalt
Uddannelse
 bullet   lederuddannet på Harvard, New York, 1997
 bullet   cand.mag. i dansk og fransk, Københavns Universitet, 1978
Ansættelser
Anette Steen Pedersen er direktør i ASP Consult ApS, 2000-
 bullet   ledelsesrådgiver i ligestilling i Europarådet, 2010-
 bullet   rådgiver i ligestillingsministeriet for de 7 første danske ligestillings ministre, for Council of Europe, UNCHR, IOM, og WHO, TDC, Udenrigsministeriet, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Handicaporganisationer, 2001-11
 bullet   ledelsesrådgiver i Verdensbanken i diversity og kønsligestilling, 1995-2000
 bullet   leder af Danmarks Radios uddannelsescenter, DR-TV, DR-U, 1993-94
 bullet   ledelses- og organisationskonsulent, DR, 1991-93
 bullet   ligestillingskonsulent, DR, 1988-91
 bullet   fuldmægtig, stedfortræder, Ligestillingsrådet, 1986-88
 bullet   fuldmægtig, kontoret for uddannelse, Kommunernes Landsforening, 1984-86
 bullet   projektleder og forsker på analyse af ligestillingsproblemer inden for magistrenes arbejdsområder, Dansk Magisterforening, 1983-86
 bullet   kandidatstipendiat med projektet "Pigers socialisation i gymnasiet", Roskilde Universitetscenter, 1980-83
 bullet   redaktør og skribent, "Politisk Revy", 1977-80
 bullet   planlægning af RUC, medlem af interimstyre, 1971-72
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   bestyrelsesmedlem i Dansk Hydraulisk Instituts internationale kvindevand fond til støtte for kvinders karriere inden for vandsektoren i udviklingslandene, DHI, Women Water Managers, 2006-
 bullet   ambassadør i Kvinder for Indflydelse, Mellemfolkeligt Samvirke, støtteprojekt for stærke kvinder i U - lande, 2007-2011, Zimbabwe og Kenya
 bullet   medlem af DEA bestyrelsen, Dansk Erhvervsforsknings Akademi, 2003-06
 bullet   medlem af Verdensbankens Conflict Resolution Network, 1998-2000
 bullet   medlem af beboer-pårørende rådet på Nybodergården 2005-09
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk Magisterforening, 1988-90
 bullet   medlem af bestyrelsen, Institut for Uddannelsesforskning og Datalogi, RUC, 1993-94
 bullet   dansk repræsentant i EUs styringskomite for lige muligheder i radio og TV, Kommmissionenen, Ligestillingskontor i Bruxelles, 1992-94
 bullet   formand, Freinetskolen, Trekronergade, 1981-85
Udmærkelser
 bullet   Mathilde Prisen, 1987
Produktion
Anette Steen Pedersen har produceret videoen "Diversity & Culture", undervisningsmateriale på engelsk
 bullet   "Værktøjskasse til kvinder og ledelse", www.lige.dk
 bullet   E-læringskursus i ligestillingsvurdering og kønsmainsstreaming, www.lige.dk, 2008
 bullet   "Hvordan bygger virksomheder og universiteter bro til succes", i "DEA magasin", 2005
 bullet   skrevet en lang række artikler om uddannelse, ligestilling og ledelse i forskellige tidsskrifter
 bullet   "Mellem opgør og tilpasning. Kvindebevægelse og kvindesituation i Danmark efter 1968", sammen med Susi Frastein og Elisabeth Flensted-Jensen, 1977

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Anette Steen Pedersen har dansk som modersmål, taler, skriver og læser engelsk og taler og læser tysk og fransk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Ligestillingspolitik
 bullet   Mainstreaming
 bullet   Organisationsudvikling
 bullet   Uddannelse
Professioner
 bullet   Direktører
 bullet   Konsulenter
 bullet   Rådgivere
 bullet   Virksomhedsejere
Organisationer
 bullet   ASP Consult ApS
 bullet   Ligestillingsafdelingen
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk