KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anne Birgitte Richard

Opdateret: 08/01/15
Titel
Professor
Arbejde
Roskilde Universitet
Institut for Kultur og Identitet (CUID)
260
4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 74 23 89
Fax: +45 46 75 44 10

www.ruc.dk/~abr
Privat
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 33 63 08

Født: 1950
Kompetencer
 bullet   nationallitteraturens status i fremtidens forskning og undervisning
 bullet   kønsteori
 bullet   dansk og nordisk kvindelitteratur i det 20. århundrede
 bullet   køn og kultur i mellemkrigstiden
 bullet   litteraturhistorie
 bullet   tekstteori - psykoanalysens status og tværæstetisk analyse
 bullet   drama-tragedie
Uddannelse
 bullet   doktorgrad "Køn og kultur", 2005
 bullet   mag.art. i Nordisk Litteratur, Københavns Universitet, 1974
Ansættelser
Anne Birgitte Richard er professor, Dansk, Roskilde Universitet, 2010-
 bullet   lektor, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet, 1990-2010
 bullet   programleder for forskeruddannelsesprogrammet Europæiske Kulturstudier, CUID, 2007-10
 bullet   forsker, Center for humanistisk Historieformidling med et projekt om formidling af kvindelitteraturhistorie, 1995-98
 bullet   adjunkt, Roskilde Universitet, 1986-90
 bullet   lektorvikar, Roskilde Universitet, 1980-86
 bullet   seniorstipendiat, Institut for nordisk filologi, Københavns Universitet, 1978-80
 bullet   kandidatstipendiat, samme sted, 1975-77
 bullet   undervisningsassistent, samme sted, 1973-74
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, SHF, med særligt ansvar for litteratur- og teatervidenskab, 1999-2005
 bullet   censor ved Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet
 bullet   medlem af det fælles censorkorps for dansk/nordisk og for litteraturvidenskab og litteraturhistorie, 1994-
Udmærkelser
 bullet   Årets KRAKA-pris for sin doktorafhandling, Foreningen for Kønsforskning i Danmark, 2006
Produktion
Anne Birgitte Richard har bl.a. skrevet ""Den urimelige kunst", om tragediens former og de tragiske følelser", 2010
 bullet   disputatsen "Køn og kultur", Museum Tusculanums Forlag, 2005
 bullet   skrevet "Kvindelitteraturhistorie - en humlebi i modvind", i "EDDA", 2001
 bullet   skrevet om Maria Giacobbe i "Åndelige rum", Festskrift til Wolf Wucherphennig, 2002
 bullet   bidrag til "Dansk Kvindebiografisk Leksikon" om Dorrit Willumsen, 2000
 bullet   "Liv og værk - den litteraturhistoriske biografi i Livet fortalt", 1999
 bullet   "Historien køn og æstetikkens historie. Genlæsning af 1970ernes kvindeoffentlighed i Kvinnelitteraturhistorier", 1998
 bullet   "Litteraturhistorier mellem dannelse og formidling", i "Danmarkshistorier II", 1997
 bullet   medskribent på bind 7 af "Dansk Litteraturhistorie", 1983-85
 bullet   bidrag til "Nordisk Kvindelitteraturhistorie", bind 3, 1996, bind 4, 1997, bind 5, 1998
 bullet   medlem af den danske og nordiske redaktion på 5-binds værket "Nordisk Kvindelitteraturhistorie"
 bullet   redaktør på tidsskriftet "Nyt Forum for Kvindeforskning", 1991-93
Sprog
Anne Birgitte Richard har dansk som modersmål og kendskab til engelsk
Emneord
 bullet   Dansk
 bullet   Kommunikation
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindelitteratur
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Litteraturhistorie
 bullet   Litteraturvidenskab
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Doktorer
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Roskilde Universitet
 bullet   RUC
Region
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk