KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Inge Christensen

Opdateret: 03/10/18
Titel
Sygeplejerske, MPH
Arbejde
Bispebjerg Hospital
Endokrinologisk ambulatorium
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Danmark

Privat

Født: 1958
Kompetencer
 bullet   unge voksne
 bullet   kræft og mestring
 bullet   kvalitativ folkesundhedsvidenskabelig forskning
 bullet   kvalitativ metodeudvikling med fokus på hermeneutik, fænomenologi og narratologi
 bullet   omsorgsfilosofi, omsorgsteori og sygeplejeteori
 bullet   sundheds- og sygdomsforståelser
 bullet   stress- og mestringsteori
 bullet   sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 bullet   værdier og etik i sundhedsvæsenet
 bullet   Livsstil og forandringsprocesser
 bullet   Diabetes sygepleje
Uddannelse
 bullet   mastergrad i folkesundhedsvidenskab, MPH, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, 2005
 bullet   master of public health studium, samme sted, 1998-2005
 bullet   diplom i folkesundhedsvidenskab, samme sted, 2004
 bullet   sygeplejefagligt diplomstudium med speciale i undervisning og uddannelsesplanlægning, Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Aarhus Universitet, Københavnsafd., 1994
 bullet   autorisation som sygeplejerske, 1984
 bullet   sygeplejerskeuddannelse, Bispebjerg Sygeplejeskole, København, 1981-84
Ansættelser
Inge Christensen er ekstern underviser på Professionshøjskolen Metropols Efter- og Videreuddannelser, 2009-
Diabetessygeplejerske, 2018-
 bullet   konsultationssygeplejerske, 2009-15
 bullet   forskningsleder af uafhængigt, kvalitativt forskningsprojekt om den unge voksne cancerpatienters mestring af livet med cancer, 2002-2010
 bullet   forskningsassistent ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, 2007-09
 bullet   sygeplejelærer ved H:S Sygeplejerskeuddannelsen, 1992-2005
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Sigma Theta Tau Honour Society of Nursing, Alpha Chapter, Indianapolis University, USA, 2006-
 bullet   medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker i Danmark, FASID, 2006-09
 bullet   studievejleder ved H:S Sygeplejerskeuddannelsen, 1998-2001
 bullet   medlem af Uddannelsesrådet ved Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet, 1995-98
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Inge Christensen er bl.a. medforfatter på "Sygepleje Leksikon", Munksgaards Forlag, 2007
 bullet   afhandlingen "Fortællinger om cancer og eksistens i det unge voksenliv", Master of Public Health, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, Göteborg, 2005, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:733183/FULLTEXT01.pdf
Sprog
Inge Christensen skriver, taler og læser engelsk og tysk, og læser og forstår svensk og norsk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kræft
 bullet   Omsorg
 bullet   Sygepleje
 bullet   Sygeplejeforskning
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Sygeplejersker
 bullet   Undervisere
Organisationer
 bullet   Professionshøjskolen Metropol
Region
 bullet   Region Hovedstaden



Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk