KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Nina von Staffeldt

Opdateret: 13/09/16
Titel
Forfatter og konsulent
Arbejde
Forfatter og selvstændig konsulent
Rudolph Berghs Gade 14
2100 København Ø
Mobil: +45 24 46 02 16

Privat
2100 København Ø
Tlf.: +45 39 29 67 00
Mobil: +45 24 46 02 16

Kompetencer
 bullet   Grønland i dag - moderne videnskamfund og inuitkultur - brydninger og nybrud
 bullet   Stress: Årsager - samfund, individ og forskellige behandlingsstrategier/udveje
 bullet   danskernes IT-kompetencer - politisk og praktisk
 bullet   EU's uddannelsespolitik og aktiviteter vedrørende digital læring, IT og medier
 bullet   vejledning og coaching til udarbejdelse af ansøgninger til puljemidler, særligt for uddannelsesinstitutioner
 bullet   networking og samarbejdsprojekter - nationalt og internationalt
 bullet   e-læring og IT-pædagogik i uddannelse i Grønland og resten af Arktis
Uddannelse
 bullet   cand.mag. i pædagogik og nederlandsk, Københavns Universitet, 1992
 bullet   studier i Holland og Belgien, 1989 og 1991
 bullet   studieophold i Firenze, 1988
Ansættelser
Nina von Staffeldt er forfatter og selvstændig konsulent, 2012-
 bullet   Specialkonsulent, IT- og Telestyrelsen, 2008-12
 bullet   programkonsulent i 'The Knowledge Exchange Initiative', Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2005-08
 bullet   selvstændig konsulent, 2002-05
 bullet   seniorkonsulent, UNI-C, 2001-02
 bullet   konsulent, Learning Lab Denmark, LLD, tidligere Center for Teknologistøttet Uddannelse, 1999-2002
 bullet   arbejde i Ilulissat, Grønland, 1998-99
 bullet   konsulent i CTU, Center for Teknologistøttet Uddannelse, 1996-98
 bullet   forskningsmedarbejder, Forskningscenter for Voksenuddannelse, Danmarks Lærerhøjskole, 1995-96
 bullet   national koordinator og fuldmægtig, Arbejdsmarkedsstyrelsens internationale kontor: NOW og EMPLOYMENT-programmerne under EU's Socialfond, 1992-95
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   næstformand i FLUID, Foreningen for Fleksibel uddannelse i Danmark, 2002-
 bullet   bestyrelsesmedlem i NIK Advisory Board, Naturvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet, 2001-04
 bullet   ekstern ekspert for EU-Kommissionen DG EAC inden for IT og e-læring og forskning, 1997-
 bullet   styregruppemedlem i EURODELPHI-projektet, et samarbejde mellem EU og en række universiteter omkring forskning i voksenuddannelse, 1993-96
 bullet   medlem af KVINFOs baggrundsgruppe for information og kampagner vedrørende nordiske kvinders holdning til EU, 1995-96
 bullet   medlem af Ligestillingsrådets EU-netværksgruppe, 1993-95
Udmærkelser
Produktion
Nina von Staffeldt er forfatter til den grønlandske spændingsroman "Frosne Beviser", 2016 Bogen tager udgangspunkt i det moderne grønlandske samfund, de mennesker, som bor der, og de mekanismer, der holder det kørende. Romanen har som overordnet mål at fremstille et nuanceret billede af Grønland, der hverken fremstår som en eksotisk, malerisk kulisse eller en afgrund af menneskeligt armod - opfattelser, man udenfor landet stadig møder i stor udstrækning.
 bullet   har udført analyser og evalueringer, herunder status på situationen for brug af digital læring på europæiske højere uddannelsesinstitutioner, fulgt af anbefalinger til strategisk indsats for EU-Kommmissionen, 2003-05
 bullet   rådgivet og medvirket i planlægning af Videnskabsministeriets nationale programmer for mobil læring, herunder vejledninger, uddarbejdelse af materiale til puljemidlerne, anbefalinger til ministeriet mv., 2003-05
 bullet   stået for evaluering af fjerundervisningsprogram og projekter, Grønlands Hjemmestyres Uddannelsedirektorat, forsøg samt givet anbefalinger vedrørende fremtidig brug af fjernundervisning i den grønlandske uddannelsessektor til Grønlands Landsstyre, 2000-01
 bullet   tovholder på en fælleseuropæisk evaluering af NOW-program- og projekters effekt, som mundede ud i konkrete anbefalinger til EU-Kommissionen, 1995
 bullet   derudover har hun en lang række artikler, foredrag samt redaktionelle opgaver bag sig
Sprog
Nina von Staffeldt har dansk som modersmål, taler flydende engelsk og svensk, har kendskab til tysk og hollansk som arbejdssprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Biblioteker
 bullet   EU
 bullet   Fjernundervisning
 bullet   Fundraising
 bullet   Grønland
 bullet   Informationsteknologi
 bullet   Kvinder
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Medier
 bullet   Pædagogik
 bullet   Uddannelse
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Konsulenter
 bullet   Ledere
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk