KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Ellen Farr

Opdateret: 12/01/15
Titel
Pædagogisk konsulent og redaktør
Arbejde
Selvstændig konsulent og redaktør
Globalt perspektiv- Uddannelse og oplysning
Soldal,Farumvej 98
3520 Farum
Danmark
Tlf.: +45 44 95 82 45
Mobil: +45 21 44 60 53

www.globalskole.dk
Privat
3520 Farum
Tlf.: +45 44 95 82 45
Mobil: +45 21 44 60 53

www.globalskole.dk

Født: 1946
Kompetencer
 bullet   redigering og udvikling af websites
 bullet   køn og udviklingstrategier
 bullet   oplysningsarbejde og pædagogisk rådgivning
 bullet   projektkoordination
 bullet   internationale samarbejdsprojekter
 bullet   udvikling af interkulturel kompetence
 bullet   udvikling af globale kompetencer
 bullet   strategi og evaluering
 bullet   udvikling af undervisningsmaterialer om globale og interkulturelle perspektiver
 bullet   kursusplanlægning, ledelse og afvikling
 bullet   evaluering af undervisning og miljøprojekter
Uddannelse
 bullet   cand.scient.soc., Roskilde Universitetscenter, 1992
 bullet   ulandskundskab, Uppsala Universitet, 1986
 bullet   læreruddannelse fra Marselisborg seminarium
Ansættelser
Ellen Farr er selvstændig pædagogisk konsulent og redaktør af undervisningssitet www.Globalskole.dk, 2009-
 bullet   chefkonsulent i Asaconsult ApS med globale perspektiver, 2006-09
 bullet   oplysningskonsulent, koordinator af undervisning og oplysningsarbejdet i Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke, 1994-2006
 bullet   international sagsbehandler, assisterende koordinator og fungerende koordinator i Zambia, 1982-86, for Mellemfolkeligt Samvirke, 1979-94
 bullet   lærer i Danmark og Kenya, 1970-79
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem af Timbuktufondens arbejdsgruppe om uddannelse og globale dimensioner 2010-
 bullet   Foredragsholder om vold og ligestilling for Danner 2010-
 bullet   medlem af KVINFOs Mentornetværk, 2007-
 bullet   censor på den Internationale Masteruddannelse på Roskilde Universitetscenter, 2000-
 bullet   censor på Roskilde Universitetscenters Teknologisk-Samfundsvidenskabelige planlægningsuddannelse, TekSam, 1994- 2018. formand for censorkorpset, 2004-06
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Udarbejdet rapport om digitale medier i undervisningen sammen med UCC for Timbuktufonden 2013
Ellen Farr har bl.a. arbejdet i Grønland som rådgiver for dep. for Sociale anliggender ved oprettelse af netværk for folk, der arbejder med børn og unge, udviklet hjemmesiden Ataatsimut.gl samt arbejdet for Kriminalforsorgens uddannelseskurser med demokrati, menneskerettigheder og grønlandske samfundsforhold, 2010-11
 bullet   har udarbejdet evalueringsrapporter om Ulandskalendermaterialerne for Danidas kommunikationsafd., 2010, og evaluering af Danidas klimabog "Turen går til de varme lande" som gymnasiemateriale i samarbejde med Capacent, 2010
 bullet   udarbejdelse og redigering af en lang række undervisningsmaterialer, artikler og bøger, bl.a. "Klædt på til verden", håndbog for undervisere i interkulturel kompetence, sammen med Lilian Rohde og Lone Smidt, Geografforlaget, 2009
 bullet   strategiundersøgelse for Timbuktufonden om global undervisning i læreruddannelsen, 2009
 bullet   undervisningsvejledninger til Røde kors, folkekirkens Nødhjælp. www.frekvens.org, Danmission, SoS mod racisme, red barnets megafon etc., Initiativtager til og redaktør af websitet www.globalskole.dk, 2006-
 bullet   konceptudvikler og redaktør af undervisningsbladet "Global Undervisning", for Mellemfolkeligt Samvirke og nu Geografforbundet, 1997-2007
 bullet   oplægsholder, interkulturelle og globale kompetencer
 bullet   skrevet specialet "Køn og udvikling i Zimbabwe", Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter
 bullet   kapitlet "Kvinder og handel", i "Women in Development", Eurostep, 1994
 bullet   evalueringsopgaver for Ibis, 1997
 bullet   evalueringsopgaver for MS vedr. "Lærernetværk Nord Syd", og "Kønnets betydning for udvikling i Zimbabwe og Zambia", 1991 og 1999
Sprog
Ellen Farr har dansk som modersmål og taler, skriver flydende engelsk, og kendskab til tysk, fransk, spansk og swahili
Emneord
 bullet   Afrika
 bullet   Evaluering
 bullet   Køn
 bullet   Pædagogik
 bullet   Rådgivning
 bullet   Udvikling
 bullet   Ulande
 bullet   Undervisning
 bullet   Undervisningsmaterialer
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Konsulenter
 bullet   Lærere
 bullet   Mentorer
Organisationer
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk