KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Bodil Marie Stavning Thomsen

Opdateret: 18/09/18
Titel
Professor MSO
Arbejde
Aarhus Universitet
Institut for kommunikation og kultur
Jens Chr. Skousvej 2
8000 Århus C
Tlf.: +45 87 16 31 72

http://pure.au.dk/portal/da/persons/bodil-marie-stavning-thomsen(055e1b94-febb-4a3e-acd7-a200699c386c).html
Privat
8240 Risskov
Mobil: +45 25 56 65 03

Født: 1956
Kompetencer
 bullet   Sammenhængen mellem affekt, interfaces og begivenhed - filosofisk og æstetisk.
 bullet   haptiske billeder - specielt i Lars von Triers film, i video og i Interfaces
 bullet   film
 bullet   mode
 bullet   kulturforskning
 bullet   køn, æstetik og visuel teori
 bullet   medieforskning
 bullet   filmdivaer
 bullet   kvindeæstetik
 bullet   digitale mediers æstetik
 bullet   litteratur
Uddannelse
 bullet   ph.d. i kulturforskning, Aarhus Universitet, 1994
 bullet   cand.phil. i dansk, Aarhus Universitet, 1982
Ansættelser
 bullet   Professor MSO i Kultur- og Medier, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, 2015-
 bullet   Lektor MSK i Kultur og Medier ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, 1998-2015.
 bullet   Leder af Forskningsprojektet Affects, Interfaces, Events (2015-2019) med ialt 8 forskere, bevilget af DFF.
 bullet   Co-leader i Erin Mannings canadiske projekt: Immediations: Art, Media, Event, 2013-20
 bullet   Leder af NordPlus undervisningssamarbejde med titlen "Transforming the North. Contemporary Art in the Age of Globalization", 2008-11
 bullet   Forskningsansat i projekt "Interfacekulturens æstetik", 2004-07
 bullet   Fulbright Professor ved Scandinavian Studies, University of Washington, spring term, 2005
 bullet   Leder af SHF-forskningsprojektet "Realitet, realisme, det reelle i visuel optik", 1999-2002
 bullet   Forskningsadjunkt i projektet Moderne Æstetisk Teori, Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet, 1995-98
 bullet   Forskningsstipendiat/ ph.d.-studerende ved Center for Kulturstudier, Aarhus Universitet, 1990-1994
 bullet   Forskningsstipendiat, Planlægningsrådet for Forskningen, Styringsgruppen for Kvindeforskning, 1987-90
 bullet   Forskningsstipendiat, sammesteds, 1990-93
 bullet   Kandidatstipendiat, Nordisk Institut, Aarhus Universitet, 1984-86
 bullet   Undervisningsassistent, Tværfag ved Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1980-84
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem af Vetenskapsrådet i Sverige vedr. humanistisk forskning i kunst og kultur, 2018-
 bullet   Formand for Forfatterskolens bestyrelse 2016-2020.
 bullet   Hovedredaktør (Editor-in-Cheif) ved Journal of Aesthetics and Culture, Taylor and Francis, januar 2016-september 2018.
 bullet   Medlem udvalg vedr. EU-stipendier (AIAS), 2017.
 bullet   Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. post-doc stipendier i det canadiske humanististiske forskningsråd SSHRC, 2014.
 bullet   Viceredaktør (Deputy Editor-in-Chief) ved Journal of Aesthetics and Culture, Co-Action Publishing Stockholm, 2012-2014.
 bullet   Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse vedr. støtte af Kunsthistorisk forskning, 2005-09 og 2009-2014.
 bullet   Formand for Nordisk Sommeruniversitets bestyrelse, 2013-14.
 bullet   Medlem af Museumsrådet for Film, DFI, 2005-09 og 2009-2013.
 bullet   Medlem af det centrale ph.d.-udvalg ved Det Humanistiske Fakultet 2007-09
 bullet   Medlem af Akademisk Råd, Det Humanistiske Fakultet, AU 2003-05, 2005-08, 2008-10
 bullet   Medlem af repræsentantskabet, Nordisk Sommer Universitet, 1985, 1986 og 2009-10
 bullet   Deltager i nationalt netværk om Visuel Kultur 2006-09, netværk om Digital Æstetik 2006-09, netværk om Emotionel Geografi, 2007-10 samt Nordisk Netværk om Digital Æstetik, 2009-12
 bullet   Medlem af repræsentantskab og bestyrelse, Center for Kønsforskning, CEKVINA i 80'ernes begyndelse
 bullet   Medlem af lokalstyrelsen, Nordisk Sommer Universitet i Århus og formand, 1986-88
Udmærkelser
 bullet   Fulbright Grant, 2005
Produktion
 bullet   Lars von Trier’s Renewal of Film. Signal-Pixel-Diagram. Aarhus University Press: Aarhus 2018.
 bullet   “Storbyens elektriske ledninger og ladninger: Androidens funktion i Fritz Langs Metropolis”; Gaden: æstetisk, sprogligt, kulturelt. Spring: Aarhus 2016.
 bullet   Lars von Triers fornyelse af filmmediet 1984-2014. Signal, Pixel, Diagram. Museum Tusculanum Press: København 2016.
 bullet   “Disembodying Data and Rematerialising Technology”; in Booklet to Dreams Rewired, a film by Manu Luksch, Martin Reinhart & Thomas Tode. Amour Fou, Vienna 2016.
 bullet   “Affective Attunements in the Field of Catastrophe”. Interview with Erin Manning and Brian Massumi by Joans Fritsch og Bodil Marie Stavning Thomsen; in Brian Massumi: Politics of Affect. Polity Press: Camden, UK & Malden, MA, USA 2015.
 bullet   “At sanse sin perception”; in Erik Exe Christoffersen og Kathrine Wilkelhorn (red.), in Skønhedens hotel. Hotel Pro Forma. Et laboratorium for scenekunst. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2015.
 bullet   “Interface Screenings. Integrations of the Body according to New Diagrams for Visual Mapping”; in Transvisuality, Vol II. Tore Kristensen, Anders Michelsen & Frauke Wiegand (eds.). Liverpool University Press: Liverpool 2015.
 bullet   “Deterritorializing Language – Shift, Mix, Trace and Express”, in Inflexions no. 8 on 'Radical Pedagogies', 2015. Edited by Gerko Egert, Ilona Hongisto, Michael Hornblow, Katve-Kaisa Kontturi, Mayra Morales, Ronald Rose-Antoinette, Adam Szymanski. http://www.inflexions.org/radicalpedagogy/main.html
 bullet   “Participatory Citizenship in a War Zone: On Activist Strategies in a Documentary Film and on the Internet”, Conjunctions: Transdisciplinary Journal of Cultural Participation. Vol 1, no. 1, 2014.
 bullet   "Die Asta – and Avant-garde"; A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925, red. af Hubert van den Berg; Irmeli Hautamäki; Benedikt Hjartarson; Torben Jelsbak; Rikard Schönström; Per Stounbjerg; Tania Ørum; Dorthe Aagesen. Vol. 1, Amsterdam - New York : Editions Rodopi, 2013
 bullet   “Signaletic, haptic and real-time material"; "Journal of Aesthetics and Culture", no. 4, 2012
 bullet   "Melancholia – verdens dionysiske undergrund"; Peripeti nr. 17, 2012
 bullet   “Spatializing Time. On the Creation of Allegoric, Global Connections between Local and Auratic Sites”; Globalizing Art, red. Bodil Marie Stavning Thomsen & Kristin Ørjasæter, Aarhus University Press, 2011
 bullet   “The Body as ’The Place of a Passage’. On the Spatial Construction of Time in Olafur Eliasson’s Installations”; Globalizing Art. Negotiating Place, Identity and Nation in Contemporary Nordic Art, With a Postscript by John Tomlinson. red. Bodil Marie Stavning Thomsen & Kristin Ørjasæter, Aarhus University Press, 2011
 bullet   “Introduction” s. med Camilla Møhring Reestorff, Carsten Stage, and Kristin Ørjasæter; Globalizing Art. Negotiating Place, Identity and Nation in Contemporary Nordic Art, With a Postscript by John Tomlinson. Bodil Marie Stavning Thomsen & Kristin Ørjasæter (eds.). Aarhus University Press, 2011
 bullet   “The Haptic Interface. On signal transmissions and events”, i "Interface Criticism. Aesthetics Beyond Buttons", red. Christian Ulrik Andersen & Søren Bro Pold, Aarhus Universitetsforlag, 2011
 bullet   "Antichrist revisited på Aarhus Teater", i "Tidsskrift for dramaturgiske studier" red. Erik Exe Christoffersen, www.peripeti.dk, 2010
 bullet   "Performativ virkelighed : Om begivenheder og nye medier", i "Ekfrase. Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur", vol. 1, nr. 1, 2010
 bullet   "Kroppens fald, jegets rejsning: Om Lars' gøren Jørgen til et performativt jeg i De Fem Benspænd", Kulturo, 2010
 bullet   "Antichrist – Chaos Reigns: The Event of Violence and the Haptic Image in Lars von Trier's Film", Journal of Aesthetics and Culture, vol. 1., 2009
 bullet   "Antichrist - Chaos Reigns.: Voldens begivenhed og det haptiske billede i Lars von Triers film", Peripeti, Tidsskrift for Dramaturgi nr. 12, 2009
 bullet   "Det filmiske landskab", i "Bogens Verden", Tidsskrift for kultur og litteratur, vol. 4, 2008
 bullet   "Ars Electronica, Linz – stedet for digital kunst og kultur", i "Vandfanget", Institutblad for Nordisk Institut, nr. 1, 2007
 bullet   "Real-time interface. Om tidslig simultanitet, rumlig transmission og haptiske billeder", i "Interface, Digital kunst og kultur", red. af Lone Koefoed Hansen og Søren Pold, Aarhus Universitetsforlag, 2007
 bullet   "On the Transmigration of Images: Flesh, Spirit and Haptic Vision in Dreyer's Jeanne d'Arc and von Trier's Golden Heart Trilogy", red. af C. Claire Thomson, Northern Constellations, New Readings in Nordic Cinema, Norvik Press, Norwich, 2006
 bullet   "Bevægelses- og tidsbilledet i Gilles Deleuzes filmtaksonomi", i "+Deleuze. Filosofi, kunst og videnskab", Arbejdspapirer nr. 6, 2006, Afdeling for Kunsthistorie, Århus Universitet, 2006
 bullet   "Nye realismeformer og digitale medier", i "Digitale forbindelser. Det Kongelige Danske Kunstakademi", red. af Yvette Brackman og Marie Rømer Westh, Billedkunstskolerne København, 2006
 bullet   "De remedierede rum og kroppe i Lars von Triers Dogville", i "Peripeti", Tidsskift for dramaturgiske studier, nr.4, Århus Universitet, 2005
 bullet   "The performative acts in Medea and Dogville and the sense of "realism", in new media", i "Performative Realism", red. af Rune Gade & Anne Jerslev, Museum Tusculanum Press, 2005
 bullet   "The "idea of war against terror" and the exhibition of tortured bodies“, i p.o.v., A Danish Journal of Film Studies, No. 20, 2005
 bullet   "Om Balladen om Bianca" og "banalitetens betydning", i "Nordisk Litteratur", Nordisk Ministerråd, 2005
 bullet   "Kameraet og kvinden i nyere europæisk filmkunst", i "Kontur", Tidsskrift for Kulturstudier. Temanummer, Køn og kultur i Europa, se http://www.hum.au.dk/cek/kontur, Århus Universitet, 2003
 bullet   "Fremmedgørelse eller kommunikation. Om Godards kamerabrug i 60'erne", i "Virkelighed, virkelighed. Avantgardens realisme", Tiderne Skifter, 2002
 bullet   redaktør, indleder og bidragyder med artiklen "Sansernes realisme - om etik, rum og begivenhed i Lars von Triers 90'er trilogi", i "Virkelighedshunger - nyrealismen i visuel optik", Tiderne Skifter, 2002
 bullet   "Lear - liar - real". Om Jean-Luc Godards King Lear og Kristian Levrings "The King is Alive", i "Om som om", redigeret af Stefan Iversen m.fl., Akademisk Forlag, 2002
 bullet   "Menneskedyret i det 20. århundrede. Fortolket af Emile Zola, Bret Easton Ellis og andre", i "Jeget og ordene. Festskrift til Rolf Reitan", redigeret af Carsten Madsen m.fl., Klim, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Århus, 2001
 bullet   "Virkelighed og patos "Idioti, dårskab og spasseri. Overskridelsen af det æstetiske hos Lars von Trier", i "Kritik", nr. 147, 2000
 bullet   "Alt stof udsender 'billeder' - om det visuelle som begivenhed", i "Flugtlinier - om Gilles Deleuze", Museum Tusculanums Forlag, 2000
 bullet   "Spiritus Sanctus. Lidelse og passion i "Breaking the waves"", i "Æstetikstudier V", Århus, 1998
 bullet   "Filmdivaer Stjernens figur i Hollywoods Melodrama 1920-40", Museum Tusculanum, 1997
 bullet   "Through my (t)ears.....En analyse af Blue Velvet", i "Æstetikstudier III", Århus Universitetsforlag, 1996
 bullet   "Aldrende Skønheder", i "CekvinaNYT", nr. 4, 1993
 bullet   "Maskerade", 1992
 bullet   "Synets Medier", 1991
 bullet   "Kvindeforskningsseminar: Videnskabshistorie og -teori", 1989
 bullet   holder foredrag om kvindeæstetik og om mode, film og billedkunst
 bullet   tidligere anmelder ved litteraturmagasinet "Standart", 1987-94
 bullet   har bidraget til Danmarks Nationalleksikon om mode og klædedragt
Sprog
 bullet   Bodil Marie Thomsen har dansk som modersmål og læser norsk, svensk, fransk, engelsk og tysk
Emneord
 bullet   Film
 bullet   Filmteori
 bullet   Kultur
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Køn
 bullet   Litteratur
 bullet   Mode
 bullet   Æstetik
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk