KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Tine Wedege

Opdateret: 29/08/18
Titel
Professor emeritus
Arbejde
Privat
2000 Frederiksberg
Mobil: +45 29 91 11 59


Født: 1947
Kompetencer
 bullet   matematikdidaktik
Uddannelse
 bullet   ph.d. i matematikkens didaktik, Roskilde Universitetscenter, 2000
 bullet   exam.pæd. i matematik, Danmarks Lærerhøjskole, 1993
 bullet   cand.mag. i fransk og matematik, Københavns Universitet, 1977
Ansættelser
Tine Wedege er professor emeritus ved Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Universitet
 bullet   Professor II ved Institut for matematiske fag, Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet, NTNU, Trondheim, 2008-10, gæsteprofessor samme sted, 2005-08
 bullet   seniorforsker ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen, NTNU, Trondheim, og gæsteprofessor ved Malmö Högskola, 2004-05
 bullet   lektor, Institut for Matematik og Fysik, Roskilde Universitetscenter, 1997-2004
 bullet   uddannelseskonsulent og fuldmægtig, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1988-97
 bullet   akademisk forskningsmedarbejder, Dansk Flygtninghjælp, 1986-88
 bullet   fuldmægtig i Direktoratet for arbejdsmarkedsuddannelserne, 1980-86
 bullet   adjunkt, Det Frie Gymnasium, 1977-79
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   co-chair Topic Study Group 5, Mathematics in and for Work, 12th International Congress on Mathematics Education, Seoul, Korea, 2011-12
 bullet   medlem af styrelsen, Nordic Society for Research in Mathematics Education, 2008-11
 bullet   medlem af Editorial Board, "Nordic Studies in Mathematics Education", NOMAD, 2007-
 bullet   viceformand, Svensk förening för matematikdidaktisk förening, SMDF, 2007-09
 bullet   medlem af Editorial Board, "Adults Learning Mathematics - an International Journal", 2003-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Forum for Matematikkens Didaktik og redaktør for nyhedsbrevet, 1997-2009
 bullet   medlem af den faglige gruppe til evaluering af Forberedende Voksenundervisning, udpeget af Danmarks Evalueringsinstitut, 2004-05
 bullet   formand for Topic Study Group 6, Lifelong Adult and Mathematics Education, ICME-10, 2004
 bullet   medlem af lokalkomiteen for the International Congress on Mathematics Education, ICME-10, 2000-04
 bullet   medlem af styregruppen for det internationale forskerforum "Adults Learning Mathematics", ALM, 1998-2003
 bullet   medlem af bestyrelsen, Center for forskning i matematiklæring, 1998-2002
 bullet   medlem af den danske komité for World Mathematical Year, WMY2000, 2000
Udmærkelser
Produktion
Tine Wedege publiceret og redigeret en lang række skrifter, bl.a.:
 bullet   "Connecting the notion of foreground in critical mathematics education with the theory of habitus" i "Critical mathematics education. Theory, praxis and reality", Information Age Publishing, 2016
 bullet   "Critical perspectives on adults' mathematics education", i "Third International Handbook of Mathematics Education", sammen med Jeff Evans og Keiko Yasukawa, Springer, 2013
 bullet   "Connecting theories in mathematics education: From bricolage to professionalism", i "Nordic Studies in Mathematics Education", vol.15, nr.1, 2010
 bullet   "Formel matematikundervisning i de grundlæggende voksenuddannelser", i "H.C. Hansen et al., Matematikundervisningen i 1900-tallet i Danmark", Bind 1, Syddansk Universitetsforlag, 2008
 bullet   red. "Identitet og forskning: ni essays om at blive matematikdidaktisk forsker", Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, NAVIMAT, København, 2008
 bullet   "Gender perspectives on mathematics education", ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 2007-2, A special issue on Nordic research in mathematics education, 2007
 bullet   "Changing views and practices? A study of the KappAbel mathematics competition. Research report", Trondheim, Norwegian Center of Mathematics Education, sammen med Jeppe Skott, 2006
 bullet   "Hvorfor stave problematik med q? - hvad, hvordan og hvorfor i matematikkens didaktik", Kapitel 16 i Skovsmose, O. og Blomhøj, M. (red.), Kunne det tænkes? - om matematiklæring, København, Malling Beck, 2006
 bullet   "Kjønn, teknikk og matematikk: Hva skjer når de bringes sammen?", In IKT og matematikkundervisning, konferansserapport no. 4, Trondheim, Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen, redigeret, 2006
 bullet   "Adults’ resistance to learn in school versus adults’ competences in work: the case of mathematics", sammen med Jeff Evans, Adults Learning Mathematics: an International Journal 1(2), 2006
 bullet   "Dansk matematikdidaktik 1965-2003: Danish Research in Mathematics Education", sammen med Søren Antonius, København, Forum for Matematikkens Didaktik, LLD, 2004
 bullet   "Dansk matematikdidaktik 1965-2003: Danish Research in Mathematics Education", sammen med Søren Antonius, København, Forum for Matematikkens Didaktik, LLD, 2004
 bullet   "Mathematics at work: researching adults' mathematics-containing competences", i "Nordic Studies in Mathematics Education", vol.9, nr.2, 2004
 bullet   "Sociomathematics: researching adults mathematics in work", i "Learning Mathematics to Live and Work in our World", Proceedings of the 10th International Conference on Adults Learning Mathematics, red. af J. Maaß and W. Schlöglmann, 2003, Plenary lecture, Linz, Universitätsverlag Rudolf Trauner, 2004
 bullet   "Kompetence(begreber)som konstruktion", i "Dansk Pædagogisk Tidsskrift", 3/03, 2003
 bullet   ""Mathematics – that’s what I can’t do" – People's affective and social relationship with mathematics", i "Literacy and Numeracy Studies: An International Journal of Education and Training of Adults", Vol. 11 No. 2, 2002
 bullet   "Numeracy as a basic qualification in semi-skilled jobs", i "For the Learning of Mathematics – an International Journal of Mathematics Education", Vol.22/3, 2002
 bullet   "Numeracy for empowerment and democracy?", Proceedings of the 8th International Conference on Adults Learning Mathematics (ALM8), redigeret sammen med Lene Østergaard Johansen, Roskilde Universitet, 2001, Centre for Research in Learning Mathematics, RUC, 2002
 bullet   "Talfærdigheder tæller også i hverdagen", i "Uddannelse" 5, 2000
 bullet   "Mathematics knowledge as a vocational qualification", i "Education for Mathematics in the Workplace", red. af Bessot, A. & Ridgway, J., Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000
 bullet   "Technology, Competences and Mathematics", i "Perspectives on Adults Learning Mathematics: Research and Practice", red. af Coben, D., FitzSimons, G., O’Donoghue, J., Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000
 bullet   ph.d.-afhandlingen "Matematikviden og teknologisk kompetence hos kortuddannede voksne", IMFUFA-tekst 381, Roskilde, 2000
 bullet   "To know - or not to know - mathematics, that is a question of context", i "Educational Studies in Mathematics", nr. 39, 1999
 bullet   "Adults Knowing and Learning Mathematics. Introduction to a new field of research between adult education and mathematics education", i "Corporate and Nonformal Learning. Adult Education Research in Nordic Countries", red. af Tøsse, S. et al., Trondheim, 1998
 bullet   "Adults Knowing and Learning Mathematics. Introduction to a new field of research between adult education and mathematics education", i "Corporate and Nonformal Learning. Adult Education Research in Nordic Countries", red. af Tøsse, S. et al., Trondheim, 1998
 bullet   "Fagmat. Et analyseprojekt om tal og faglig matematik i arbejdsmarkedsuddannelserne", Arbejdsmarkedsstyrelsen, København, 1998
 bullet   "Justification and Enrolment Problems in Education Involving Mathematics and Physics", redigeret sammen med Jensen, Højgaard, J. & Niss, M. Roskilde University Press, Roskilde, 1998
 bullet   "Teknologi, kvalifikationer og matematik", i "Nordisk Matematikdidaktik", vol.3/2, 1995
 bullet   "Fra kvalificering til dannelse. "Fleksibilitet" som en progressiv dannelseskategori", i "Dansk Pædagogisk Tidsskrift", 3, 1993
 bullet   "Fra kvalificering til dannelse. "Fleksibilitet" som en progressiv dannelseskategori", i "Dansk Pædagogisk Tidsskrift", 3, 1993
Sprog
Tine Wedege har dansk som modersmål, taler og læser flydende fransk og engelsk, forstår og læser tysk, samt kommunikerer let på norsk og svensk
Emneord
 bullet   Matematik
 bullet   Pædagogik
 bullet   Teknologi
 bullet   Uddannelsesforskning
 bullet   Voksenuddannelse
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
 bullet   Matematikere
Organisationer
 bullet   Malmø Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region Hovedstaden
 bullet   SverigePrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk