KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Lise Winther-Jensen

Opdateret: 20/09/18
Titel
Psykoterapeut, supervisor
Arbejde
Bülowsvej 44, st.th.
1870 Frederiksberg C
Tlf.: +45 38 33 10 34

www.lisew.dk
Privat
Mobil: +45 21 20 43 11


Født: 1953
Kompetencer
 bullet   psykoterapi
 bullet   ledelsesrådgivning
 bullet   supervision
 bullet   psykoanalyse
 bullet   mentalitetshistorie
 bullet   litteratur
 bullet   socialhistorie
 bullet   kvinders angst for egne ressourcer
 bullet   mad og psyke
 bullet   spiseforstyrrelser
 bullet   kommunikation
 bullet   samtale
Uddannelse
 bullet   træningsgruppe for psykologer og psykoterapeuter, leder: Todd Burley, Ph.D, USA, 2006-10
 bullet   træningsgruppe for psykologer og psykoterapeuter, leder: Gary Yontef, Ph.D., USA, 1999-2005
 bullet   psykoterapiuddannet hos Tony Horn og Elise Frigast, 1978-83
 bullet   mag.art. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 1978
Ansættelser
Lise Winther-Jensen har privat praksis som psykoterapeut og supervisor i kombination med undervisning siden 1984
 bullet   Nedenfor anføres eksempler på min undervisning: Foråret 2014, 2015 og 2016 underviser og træner på tredages seminarer ved Vilnius Gestalt Institut, Litauen
 bullet   August 2011 oplæg til den socialdemokratiske kvindekongres med temaet "Krop, køn og kærlighed"
 bullet   Oplæg om samtale med alvorligt syge og døende patienter på temadag for Hjertecentret, thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet, 2009
 bullet   undervisning i kursusrække om Feministisk Lederskab, FOA, 2009
 bullet   introduktion til efteruddannelseskursus for jordemødre og gynækologisk/obstetriske sygeplejersker, Rigshospitalet, 2009
 bullet   kursus i psykologi, Medital Klinik Danmark, forår 2007 og 2009
 bullet   fem forelæsninger på Folkeuniversitetet, Kbh., forår, 2003
 bullet   gæstelærer på Tværfaglig videreuddannelse i socialt gruppearbejde, Den Sociale Højskole, København, 1997 og 1999
 bullet   lærer, supervisor og skoleleder på den toårige private efteruddannelse, Skolen for Kunst og Psykoterapi, København, 1994-96
 bullet   lærer i teoretiske fag og opgavevejleder på den fireårige private forsøgsuddannelse af kunstterapeuter, Skolen for Kunst og Psykoterapi, København, 1990-94
 bullet   undervisningsassistent, Roskilde Universitetscenter, den humanistiske basisuddannelse, og Kvindetværfag, overbygningen, 1978-85
 bullet   undervisningsassistent, Københavns Universitet, Institut for litteraturvidenskab og Kvindetværfag, 1979-83
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   redaktør af nyhedsbrevet Gestaltterapeutisk Forum, 2009-13
 bullet   medlem af foreningen Gestaltterapeutisk Forum
Udmærkelser
 bullet   Kvindernes blå bog, 2011/12 og 2015
Produktion
Lise Winther-Jensen har bl.a. skrevet: "Angst: Vilkår og ressource", artikel i Tidsskrift for psykoterapi, 26. årgang nr. 1, februar 2018
 bullet   "Angst, grænser og rum. Om angstens ressourcer og nødvendighed", bog, Forlaget Frydenlund, 2016
 bullet   Sammen med Ruth Skovgaard "Introduktion til kritik af Perls" og "Fortsat diskussion af vrede", to sammenhængende artikler i hhv. Gestaltterapeutisk Forum nr. 2, 16. årgang, december 2012 og Gestaltterapeutisk Forum nr. 1, 17. årgang, 2013 Desuden i forlængelse af disse artikler "The Question of Anger: On Frank and Barbara Staemmler's Critique of Perls", Gestalt Review, Vol. 19, Nr. 3, 2015
 bullet   "Stress, velfærd, liv og ære", artikel i "PsykologNyt" nr. 14, september 2012, http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/17597.pdf
 bullet   "Krop, køn og kærlighed", Oplæg til den socialdemokratiske kvindekongres august 2012; kan læses på http://dl.dropbox.com/u/13795067/S-kvindekongres%202011%2C%20Krop%2C%20k%C3%B8n%20og%20k%C3%A6rlighed.pdf
 bullet   "Medicin, køn og krop", i "Gestaltterapeutisk Forum" nr. 2, 15. årgang, december 2011
 bullet   "Den følelse, vi ikke vil have", i "Gestaltteraputisk Forum" nr. 1, 13. årgang, 2009
 bullet   "Morgianasyndromet. Om kvinders angst for at træde frem", bog, Dansk Psykologisk Forlag, 2008 Bogen har affødt to radioudsendelser på P1 Vita i 2010
 bullet   "Morgianesyndromet", i "Gestaltterapeutisk Forum", nr. 1, 12. årgang, 2008
 bullet   "Jalousi er relationel", i "Gestaltterapeutisk Forum", nr. 3, 11. årgang, 2007
 bullet   "Om det terapeutiske rum", i "Gestaltterapeutisk Forum", nr. 2, 9. årgang, 2005
 bullet   "I relationen bliver subjektet til", i "Om samtal, en nordisk antologi", red. af Ulla M. Holm, Göteborgs universitet, Göteborg, 2002
 bullet   "Jeg er også grim", kronik i "Information", 2002
 bullet   "Mens vi venter på Mr. Darcy", Forum for køn og kultur, www.forum.kvinfo.dk, 1999
 bullet   "Pamela i vore hjerter", Forum for køn og kultur, www.forum.kvinfo.dk, februar 1999
 bullet   "Kvinders indre forbud", Forum for køn og kultur, www.forum.kvinfo.dk, november 1998
 bullet   "Den skrappe moster og drømmeprinsen", Forum for køn og kultur, www.forum.kvinfo.dk, juni 1998
 bullet   "Helt hysterisk - spiseforstyrelser er vore dages hysteri", Forum for Køn og kultur, www.forum.kvinfo.dk, 1998
 bullet   "Mødet", i "PsykologNyt", nr. 22, 1997
 bullet   "Når hjælperen er hjælpeløs", i "Nyhedsbrev fra Psykoterapeutforeningen", nr. 2, 1996
 bullet   "Den forstyrrede spisning", kronik i "Information", 1995
 bullet   "Om lyst og forbud i forbindelse med mad - hvad bulimikerne kan lære os", i "Ernærings- og husholdningsøkonomen", nr. 12, 1994
 bullet   "Female Power in the Middle Ages", Proceedings from the 2. St. Gertrud Symposium, København, august 1986, red. af Karen Glente & Lise Winther-Jensen, C.A. Reitzel, 1989
Sprog
Lise Winther-Jensen har dansk som modersmål, behersker engelsk og tysk flydende, taler rustent fransk og brugbart italiensk
Emneord
 bullet   Kommunikation
 bullet   Kvinder
 bullet   Litteratur
 bullet   Mad
 bullet   Oversættelse
 bullet   Psykoanalyse
 bullet   Psykoterapi
 bullet   Spiseforstyrrelser
 bullet   Sundhed
Professioner
 bullet   Oversættere
 bullet   Psykoterapeuter
 bullet   Undervisere
 bullet   Virksomhedsejere
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk