KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Trine Hyllested

Opdateret: 10/05/21
Titel
Lektor emerita, ph.d.,pædagogisk konsulent, pædagogisk udvikler, foredragsholder,forfatter og kursusunderviser.
Arbejde
trinehyllested.dk
selvstændig virksomhed
Kløvervej 11
4000 Roskilde
Mobil: +45 40246452

www.trinehyllested.dk
Privat
4000 Roskilde
Mobil: +45 40 24 64 52


Født: 1957
Kompetencer
læringsteori
naturvejledning, naturformidling
naturfagsdidaktik, naturvidenskab, biologi
natur/teknologi
museumsdidaktik
museumsundervisning
didaktik
udeskole
undervisning i folkeskolen, pædagog- og læreruddannelse
naturskoler
natursyn, børn og dyr
skoleudvikling, skoleforskning
Uddannelse
projektlederuddannelse, Organisationen af Danske Museer, 2011
ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitsskole, Århus Universitet, 2007
efteruddannelse i forstzoologi på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, 2000
lektorgodkendt som lærerseminarielektor i natur og teknik, 1999
naturvejlederuddannelse, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 1995
cand.comm. med biologi, Roskilde Universitetscenter, 1989
folkeskolelæreruddannelsen fra Statsseminariet på Emdrupborg med biologi, samfundsfag og speciale C, 1982
Ansættelser
Trine Hyllested har sit eget konsulentfirma pr.2021 og er nu lektor emerita
Lektor i natur/teknologi og biologi på læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, 2015-2021
Forsker og projektleder på Forskning og Udvikling, Læremiddel.dk, University College Lillebælt, 2013-15
Skolekonsulent i Stevns Kommune, 2012-13
Projektleder af MUSKO-Netværk for Museumsundervisning i Syd, University College Syddanmark, 2009-12
Seminarielektor i natur/teknik, biologi, PD-efterudddannelse af lærere ved Læreruddannelsen, Holbæk, University College Sjælland, 1995-2009
Ph.d.-stipendiat, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002-06
Leder af Tårnby Naturskole, Tårnby Kommune, 1992-95
Seminarielærer, Slagelse Pædagogseminarium, 1990-92
Pæd.adm. medarbejder i Vallensbæk Ungdomsskole, timelærer i folkeskolen m.m. Vallensbæk Kommune, 1981-85
Instruktør i skoletjenesterne ved Lejre Forsøgscenter og Københavns Zoologiske Have, 1983-86
Tillidsposter og medlemskaber
medstifter og bestyrelsesaktiv i Natur/Teknikforeningen for seminarielærere indtil 2002
medlem af praktikudvalget, Holbæk Seminarium, indtil 2007
Udmærkelser
Udeskoleprisen 2020 d.8.9.20
Produktion
" Natur/teknologi-didaktik -naturfagsundervisning for begyndere", Lærerbiblioteket- Hans Reitzels Forlag 2020
"Dannelse og Uddannelse i natur/teknologi" artikel i bogen "Dannelse i Alle Fag" DAFOLO 2019
"Lærerstuderendes valg af undervisningsfag 2017" vdr. naturfagene. Forskningsrapport. Forskning og Udvikling University College Copenhagen
"Museerne og de yngste Medborgere" sammen med Tine Seligmann.PÆDMUS et udviklingsprojekt sammen med pædagoguddannelsen, UCL. Udgivet af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, University College Lillebælt, 2015
"Hvad skal vi med Skolen ?" en udgave for for 4.-6. kl. og en udgave for 7.-9.kl., Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, University College Lillebælt, 2014
Redaktør og skribent på antologien: "Skolen i virkeligheden-omgivelserne som læremiddel" - udgivet på Unge Pædagoger, oktober 2013
Baggrundsarbejde og udkast til Stevns Kommunes inklusionsstrategi 2012, rapport om 10.klasse, 2013 m.m.
Trine Hyllested har som projektleder i MUSKO igangsat og redigeret "En guldgrube til undervisningen i Region Syd", om museumsundervisning i 2010, 2011 og 2012
Gæsteredaktør på temanummer af "Unge Pædagoger", Museumsdidaktik, nr. 1, 2011
"Undervisning eller underholdning ?", bearbejdet udgave af ph.d.-afhandlingen til brug for lærere og pædagoger, Dafolos Forlag, 2009
Ph.d. afhandlingen "Når læreren tager skolen ud af skolen", en analyse af naturskolebesøg og andre ud-af-skolen aktiviteter, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2007, se: www.udeskole.dk
Bidragsyder til "Naturfagshåndbogen", om samspillet mellem "formelle og uformelle undervisningsmiljøer", DAFOLO, 2009
Bidragsyder til Naturfagsdidaktikkens mange facetter”, proceedings fra det 8.nordiske Forskersymposium, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2006
Bidragsyder til “Proceedings of the First Nordic Network of researchers in Science Communication”, Faculty of Science and Engeneering, University of Southern Denmark, 2005
Medforfatter på afsnittet ”Naturfagsdidaktik som områdedidaktik”, i ”Didaktik på Kryds og Tværs”, DPU, redigeret af Karsten Schnack, 2004
"Kom ud af huset - Overvejelser og inspiration til lærerige naturfaglige forløb udenfor skolen", medforfattere Flemming S. Hansen og Jan Sølberg, Hvidovre Kommune, 2004
Medredaktør og medforfatter til "Børn og Natur - Hvorfor og Hvordan?", Christiansen, Hyllested, Nielsen, Paulsen og Petersen, Holbæk Seminarium, 2004
”Også Einstein var barn engang”,udviklingsarbejde vedrørende naturfaglig dannelse under CVU Sjælland, 2002
"Tænk Naturfagligt i den ældste klasser", medforfatter Rikke Risom, inspirationshæfte til lærere, CVU Sjælland - Efter- og videreuddannelsesafdelingen, 2001
"Natur/teknik for de små", Kroghs Forlag, 2000
"Er dyr til børn - er børn til dyr?", medredaktør Ulla Didriksen, Zoologisk Have, 1.og 2. Udgave 1999, 3. Udgave 2008
Sprog
Trine Hyllested har dansk som modersmål og behersker engelsk
Emneord
 bullet   Biologi
 bullet   Børn
 bullet   Didaktik
 bullet   Folkeskolen
 bullet   Formidling
 bullet   Museer
 bullet   Naturfag
 bullet   Naturvidenskab
 bullet   Teknik
 bullet   Uddannelse
 bullet   Undervisning
Professioner
 bullet   Konsulenter
 bullet   Lektorer
Organisationer
Region
 bullet   RoskildePrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk