KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Berit Asmussen

Opdateret: 03/08/20
Titel
Medstifter og selvstændig konsulent
Arbejde
Ekspedition Plastik
Rialtovej 19, st
2300 København S
Mobil: +45 40 41 66 48
www.ekspeditionplastik.dk
Privat
2300 København S
Tlf.: +45 40 41 66 48


Født: 1965
Kompetencer
 bullet   ledelse
 bullet   Politisk netværk/repræsentation og kapacitetsudvikling Kommunikation og information Presse- og kampagneledelse
 bullet   internationalt og interkulturelt samarbejde
 bullet   internationale demokratiske processer
 bullet   fundraising
 bullet   politikudvikling
 bullet   politikformidling
 bullet   strategi- og organisationsudvikling
 bullet   interessevaretagelse
Uddannelse
 bullet   cand.comm., Roskilde Universitetscenter
 bullet   stifinder
 bullet   HA i innovation/organisationsudvikling og forvaltningsret
 bullet   diplom i forandringsledelse
 bullet   Merkonom i ledelse
Ansættelser
Medstifter af Ekspedition Plastik og selvstændig konsulent, bl.a. med langtidsopgave som kampagneleder for den europæiske kampagneorganisation, Our Fish * Vicedirektør, Plastic Change * Sekretariatschef i Globalt Fokus, en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter
 bullet   sekretariatsleder i Informationscenter for Miljø & Sundhed
 bullet   projektleder og koordinator, COme2gether - Højskolernes internationale klimaprojekt, Folkehøjskolernes forening i Danmark, FFD
 bullet   centerleder, Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter, center for frivilligt socialt og humanitært arbejde
 bullet   fundraiser og programmedarbejder, strategi, CSR og kommunikation, Mellemfolkeligt Samvirke, 2003-05
 bullet   projektkoordinator og informationsmedarbejder i 92-gruppen, særligt fokus på kampagneplanlægning, undervisning, globale processer og klima i forbindelse med verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg, 2001-03
 bullet   politikmedarbejder i Mellemfolkeligt Samvirke, særligt fokus på miljøpolitik, handel, hiv/aids og kapacitetsopbygning i udviklingslande, 2000-01
 bullet   konsulent for bl.a. Danida og UNDP i Malawi, rådgivning, donorkoordination, projektledelse og rekruttering, 1996-99
 bullet   projektmedarbejder og administrator i Det Økologiske Råd og Selskabs sekretariat, 1995-96
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem af Rådet, Mellemfolkeligt Samvirke - Action Aid Denmark, og i bestyrelsen, 2006-11 Medlem af bestyrelsen, FN-Forbundet Medlem af bestyrelsen, Bæredygtig Scenekunst NU Medlem af bestyrelsen, Roskilde Festivalhøjskoles Venner
 bullet   censor på Roskilde Universitetscenter, Institut for sundhedsfremme og Institut for Miljø, Teknologi og Samfund
Udmærkelser
Produktion
Berit Asmussen har skrevet utallige artikler, debatindlæg m.v. samt holdt foredrag, deltaget i debatpaneler og udtalt sig i pressen (tv, radio, aviser) i mange år – og på vegne af bl.a. Ekspedition Plastik, Our Fish, Plastic Change, Globalt Fokus, Informationscenter for Miljø & Sundhed og Mellemfolkeligt Samvirke
 bullet   fast svarer i en brevkasse om kemikalier i dagligdagen, publiceret i Politiken "Lørdagsliv"
 bullet   flere artikler, taler, annoncer, rapporter og informationsmaterialer på vegne af Mellemfolkeligt Samvirke, 2000–01 og 2003–05 samt People's Climate Action, 2009
 bullet   flere artikler, annoncer, rapporter og informations- og undervisningsmaterialer på vegne af 92-gruppen, 2002–03
 bullet   State of Environment Report for Malawi, kommunikationsrådgiver for redaktionsudvalget, 1998
 bullet   "En global aftale mellem Nord og Syd", artikel i "Den Ny Verden" nr. 1, 2002, Fra Rio til Johannesburg – på vej mod bæredygtig globalisering?
 bullet   redaktør på "Frihandel: Kan Kloden bære? facts og debat om verdenshandel og miljø i relation til WTOs regeringsmøde i Singapore", 1996
 bullet   redaktør på "Præciser trylleordene" – Facts & Debat om de danske krav til miljøpolitiske traktatændringer ved EU-regeringskonferencen i 1996
 bullet   "Rent vand til alle, Miljøsk" nr. 32 - Temanummer om privatisering af fælles vandforsyning, sammen med Uffe Geertsen og Christian Ege, 1996
Sprog
 bullet   Berit Asmussen har dansk som modersmål, behersker flydende engelsk, behersker noget fransk og tysk - og har kendskab til chichewa, spansk, og swahili
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Fiskeripolitik
 bullet   Frivilligt arbejde
 bullet   Fundraising
 bullet   Globalisering
 bullet   Kemikalier i forbrugerprodukter
 bullet   Klima
 bullet   Kommunikation
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Miljø
 bullet   Plastik
 bullet   Projektledelse
 bullet   Rettigheder
 bullet   Udviklingsbistand
 bullet   Ulande
 bullet   Verdensmål, SDG’er
Professioner
 bullet   Ledere
 bullet   Næstformænd
Organisationer
 bullet   Ekspedition Plastik (www. Ekspeditionplastik.dk)
 bullet   Our Fish (www.our.fish)
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk