KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Tove Christensen

Opdateret: 21/10/14
Titel
Lektor, lic.scient. et dr.med.
Arbejde
Aarhus Universitet
Institut for Biomedicin
Bartholins Allé 6
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 87 16 78 45 Direkte
Fax: +45 86 19 61 28

www.au.dk/da/sun
Privat
Mobil: +45 30 26 89 18


Født: 1959
Kompetencer
 bullet   mikrobiologi og virologi
 bullet   bioteknologi og genteknologi
 bullet   immunologi
 bullet   gen-regulering og multipel sklerose
Uddannelse
 bullet   dr.med., Aarhus Universitet, 2005
 bullet   ph.d./lic.scient., Institut for Molekylær Biologi, Aarhus Universitet 1991
 bullet   kandidatstipendium, SNF, Institut for Molekylær Biologi, Aarhus Universitet, 1987-89
 bullet   post-doctoral fellow, Division of Plant Industry, CSIRO, Canberra, Australien, 1988
 bullet   IMBP-stipendium, Institut for Molekylær Biologi, Aarhus Universitet, 1986
 bullet   cand.scient. i biologi og kemi, Aarhus Universitet, 1986
Ansættelser
Tove Christensen er lektor ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, 1999-
 bullet   forskningsadjunkt, Scleroseforeningen, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet, 1992-99
 bullet   forskningsstipendiat ved Institut for Molekylær Biologi, Århus Universitet, 1986-92
 bullet   universitetspædagogisk kursus
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af det finske sundhedsvidenskabelige forskningsråd, 2007-09
 bullet   beskikket censor i Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark, 2006-10 og 2010-14
 bullet   bedømmer af forskningsansøgninger for The Committee for Scientific Research of the Italian MS Society Medical Advisory Board, 2001, og for The Wellcome Trust, UK, 2005
 bullet   medlem af Virologisk Selskab
 bullet   medlem af Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sclerose
 bullet   formand for bestyrelsen, Gustav Albeck Fonden
 bullet   formand, Aarhus Symfoniorkesters Venner
Udmærkelser
 bullet   Augustinusfonden
 bullet   Dagmar Marshalls Fond
 bullet   Goof Fonden
 bullet   Aase og Ejnar Danielsens Fond
 bullet   nomineret til Seronoprisen, 2005
 bullet   tildelt Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds fond til afskaffelse af dyreforsøg i den videnskabelige forskning, 2004
 bullet   Beckett-fonden
 bullet   Fonden til Lægevidenskabens Fremme
 bullet   Lykfeldts Legat
 bullet   Dir. Jacob Madsens og hustru Olga Madsens fond
Produktion
Tove Christensen er forfatter af flere end 70 videnskabelige publikationer, heraf flere end 40 artikler i internationale fagtidsskrifter med peer review, 4 bogkapitler, samt 17 publicerede abstracts og 9 nationale og internationale patenter og patentansøgninger vedrørende diagnostik og behandling af multipel sklerose, medopfinder og medforfatter
 bullet   H index 19
 bullet   Peer review for "Trends in Microbiology", "Acta Neurologica Scandinavica", "The International Journal of Cancer", "Journal of Neuroimmunology", "European Journal of Neurology", samt "Archives of General Psychiatry"
 bullet   "Gene-environment interactions in multiple sclerosis: Innate and adaptive immune responses to human endogenous retrovirus and herpes virus antigens and the lectin complement activation pathway", sammen med Petersen T, Thiel S, Brudek T, Ellermann-Eriksen E, Møller-Larsen A., Journal of Neuroimmunology, nr. 183, 2007
 bullet   "The role of Epstein-Barr virus in the pathogenesis of MS", The International MS Journal, nr. 13, 2006
 bullet   "Association of human endogenous retroviruses with multiple sclerosis and possible interactions with herpes viruses", Rev Med Virol, nr.15, 2005
 bullet   "Human endogenous retrovirus expression is specifically associated with multiple sclerosis: immune responses to HERVs in MS", sammen med Brudek T, Sørensen PD, Petersen T, Hansen HJ, Møller-Larsen A., Proceedings of II European Congress of Virology, Madrid, Spain, 2004, Medimont SRL, Bologna, Italy
 bullet   "Antibodies against a Human Endogenous Retrovirus and the preponderance of env Splice Variants in Multiple Sclerosis Patients", sammen med Dissing Sørensen P, Hansen HJ, Møller-Larsen A., Multiple Sclerosis 2003, 9
 bullet   "Molecular characterization of HERV-H variants associated whit multiple sclerosis", i "Acta Neurologica Scandinavica", 2000
 bullet   "Expression of the Endogenous Retrovirus RGH in Particle Form in Multiple Sclerasis", "The Lancet", 1998
 bullet   "A paradigm for virus-inuced demyelinating disease", Trends Microbiology, 1997
 bullet   "Hemoglobin in non-legumes: cloning and characterization of a Casuarina gluca hemoglobin gene", "Plant Molecular Biology", 1991
 bullet   erfaring i kursusledelse
 bullet   undervisningserfaring på universitetsniveau, både naturvidenskab og sundhedsvidenskab
 bullet   foredragsholder ved flere end 30 internationale videnskabelige møder og workshops
Sprog
Tove Christensen har dansk som modersmål, behersker engelsk flydende og taler, læser og skriver tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Bioteknologi
 bullet   Genetik
 bullet   Immunologi
 bullet   Mikrobiologi
 bullet   Opfindelser
 bullet   Patenter
 bullet   Sclerose
Professioner
 bullet   Biologer
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk