KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Eva Fock

Opdateret: 26/08/15
Titel
Musiketnolog
Arbejde
Privat
2500 Valby
Mobil: +45 21783925

www.musiketnologi.dk

Født: 1959
Kompetencer
 bullet   musikundervisning med globalt udsyn
 bullet   projektledelse
 bullet   fondsadministration
 bullet   kulturpolitiske evalueringer
 bullet   musik og etniske minoriteter
 bullet   javansk gamelan
 bullet   færøsk og islandsk musik
 bullet   verdensmusik og musiketnologi
 bullet   kunst i skolen
Uddannelse
 bullet   doctorandus i musiketnologi, Universiteit van Amsterdam, 1988
 bullet   bifag i europæisk antropologi, islandsk sprog og humanistisk datalogi, Universiteit van Amsterdam, 1988
 bullet   hovedfag i musikvidenskab, Aalborg Universitet, 1984
Ansættelser
 bullet   Eva Fock er selvstændig konsulent, med en lang række projekter og projektansættelse bag sig, bl.a.:
 bullet   international kurator på Helsingør knejpefestival, 2010-
 bullet   projektleder på 'Ears Wide open', et dansk-egyptisk dialogprojekt om kreative processer i musikundervisningen, 2014
 bullet   projektleder og fondsadministrator på CKU, Center for Kultur og Udvinling, 2011-14
projektleder af 'På Tværs af Musik', et udviklingsprojekt om musikundervisning i et tværkulturelt perspektiv, i samarbejde med 4 københavnske gymnasier, finansieret af Egmont Fonden. 2006-10
 bullet   projektansættelser i forbindelse med evalueringsopgaver, på ved Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole, 2002-10
 bullet   ansat på projekt om musikundervisning i det flerkulturelle Norden, under Nomus - Nordisk Musikkomité, 2004-5
 bullet   producent af DR-radioprogram om H.C.Andersen og om sufierne, 2005
 bullet   manager for pladeselskabet Cowbell Music, 2001-02
 bullet   lærebogsforfatter til 'Musik omkring os...', 1999-2001
 bullet   ansat med projektet 'Mon Farven har en anden ly...' ved Institut for Folkloristik, Københavns Universitet og DAMES, Sydjysk Universitetscenter under Statens Humanistiske Forskningsråd, 1995-98
 bullet   projektansat musiketnolog ved Etnografisk Samling, tilknyttet Nationalmuseet, 1990-92
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   formand for dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans, 2005-
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Eva Fock har skrevet 3 bøger:
 bullet   "På Tværs af Musik", Wilhelm Hansens Forlag, 2011
 bullet   "Musik omkring os", Wilhelm Hansens Forlag, 2003 + CD
 bullet   "Mon farven har en anden lyd", Museums Tusculanums Forlag, 2000
 bullet   Hun har desuden stået bag en række rapporter for Center for Kulturpolitiske Studier:
 bullet   "Kultur på et sølvfad" - en evaluering af projektet Kulturpakker i Haderslev. Center for Kulturpolitiske Studier, IVA.
 bullet   ”Det glemmer jeg aldrig...” – et krydstogt i musikformidling. Esbjerg: Vestjysk Musikkonservatorium.
 bullet   "Øjeblikke i nuet - skolekoncerter før og efter strukturreformen", 2006
 bullet   "Fremtidens scenekunstnere?" en evaluering af Nordic Black Express, 2005
 bullet   "World.dk - erfaringer fra verdensmusikprojekter i skolen og på spillesteder", 2004
 bullet   "Dansk på skemaet - fra udviklingsprojekt til kulturpolitisk strategi", 2004
 bullet   "Levende musik i skolen - evaluering af børnehavekoncerter i Københavns Amt", 2003
 bullet   "Brændstof til Kulturlivet? - en evaluering af Københavns Amts projekt Brændstof 2000-2002", 2003
 bullet   Eva Fock har også skrevet en lang række artikler, bl.a.:
 bullet   "Global Outlook and Local Insight: Intercultural Experiences in Music Education". I: (red. Shifra Schonmann) International Yearbook for Research in Arts Education - The Wisdom of the Many - Key Issues in Arts Education. 3/2015
 bullet   ”Experiences from a High School project in Copenhagen. reflections on Cultural Diversity in Music Education”. I: Music in Motion – Diversity and Dialogue in Europe (red. Bernd Clausen, Ursula Hemetek, Eva Säther, EMC). Bielefeld: transcript Verlag (s. 381-394).2010
 bullet   ”Multicultural Europe”. I: Living in Worlds of Music – A view of Education and Values (by Minette Mans). New York: Springer (s. 135-140).2010
 bullet   ”Du store verden! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning”. I: PUFF – Skiftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Esbjerg. 2008
 bullet   Djembe, darbuka or drum set in music school- cultural diversity in Scandinavian music education”. I: Music and Identity – Transformation and Negotiation (red. Eric Akrofi, Maria Smit & Stig-Magnus Thorsén). Stellenbosch: African Sun Media (s. 347-366). 2007
 bullet   ”The Musical Arenas of Everyday Life: Cultural Studies from a Musical Perspective” i: Youth, Otherness and the Plural City: Musical belonging and Social Life (red. Mette Andersson, Yngve Georg Lithman, Ove Sernhede). Daidalos, (s. 291-319). 2005
 bullet   ”Hvordan lyder en etno? – værdioverførsler i den offentlige sfære” i: GRUS nr. 69/24. Århus: Systime. (s. 60-73). 2003
 bullet   "With the background in the foreground", i "Young", nr 7, 1999
"Musikskolen i kulturmødet I. Om en anden kulturs inspiration på undervisning i egen kulturs musik", i "MODUS", 1997
"Musik og Identitet", i "Samvirke", nr. 8, 1997
"Den multikulturelle musikkultur", i "DMT", 1995
"Hvad betyder musikken for os - tyrkere som danskere?", i "Gymnasiemusik", nr. 3, 1995
har deltaget i feltarbejde og studierejser til Island, Færøerne, Tyrkiet, Pakistan og Marokko, Iran og Syrien samt Indonesien (Java)
Sprog
Eva Fock har dansk som modersmål og taler flydende hollandsk, behersker engelsk og forstår og taler tysk
Emneord
 bullet   Antropologi
 bullet   Etnicitet
 bullet   Kulturhistorie
 bullet   Musik
 bullet   Musiketnologi
 bullet   Musikhistorie
 bullet   Ungdomskultur
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Etnologer
 bullet   Forskere
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk