KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Helle Ploug Hansen

Opdateret: 10/09/14
Titel
Professor, antropolog, sygeplejerske
Arbejde
Syddansk Universitet, Odense Universitet
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST - Helbred, Menneske og Samfund
J.B. Winsløws Vej 9B
5000 Odense C
Tlf.: +45 65 50 29 89
Fax: +45 65 50 36 82

www.sdu.dk/staff/HPHansen.aspx
Privat
5000 Odense C
Tlf.: +45 57 52 87 55
Mobil: +45 20 93 21 67


Født: 1951
Kompetencer
 bullet   kulturanalyse vedrørende sundhed og sygdom
 bullet   humanistiske perspektiver på rehabilitering
 bullet   medicinsk teknologivurdering - patientaspekter
 bullet   etnografisk feltarbejde
 bullet   humanistiske forskningstilgange
 bullet   teorier om krop, kultur, samfund
 bullet   psykosocial kræftforskning
 bullet   sundhedsantropologi
 bullet   performativ antropologi
Uddannelse
 bullet   ph.d., 1993
 bullet   mag.scient., Institut for Antropologi, 1989
 bullet   deltaget i flere kurser og seminarer i bl.a. forskningsledelse, kulturanalyse, humanistiske forskningstilgange, videnskabsteori, og psykosocial kræftforakning
 bullet   uddannet sygeplejerske, 1973
Ansættelser
Helle Ploug Hansen er professor i humanistisk rehabiliteringsforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenheden: Almen Praksis, Syddansk Universitet, Odense, 2010-
 bullet   havde et MSO professorat til udvikling af den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense, 2005-10
 bullet   leder af Miljø for Humanistisk Kræftforskning, www.mifohuk.dk, 2007-2014
 bullet   gæsteprofessor i sygepleje ved Sunnaas Sykehus, Nesodden, Oslo, (Norges største rehabiliteringssygehus), 2007-
 bullet   lektor ved Syddansk Universitet, Odense, 1999-2005 studieleder på den Sundhedsfaglige Kandidat- og supplerings uddannelse, 1999-2005
 bullet   konsulent på Gyldendal inden for sundhedsområdet og sygeplejeområdet, 1996-2000
 bullet   institutleder for kandidat- og ph.d.uddannelsen ved Danmarks sygeplejerskehøjskole, Aarhus Universitet, 1995-99
 bullet   lektor ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Aarhus Universitet, 1993-99
 bullet   underviser på Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 1992
 bullet   undervisningsassistent samme sted, 1989-90
 bullet   sygeplejerske, 1973-89
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af programkomiteen: Individ, sygdom og samfund, Det strategiske Fiorskningsråd, 2012-
 bullet   formand for arbejdsgruppe vedr. rehabilitering under Dansk Lunge Cancer Gruppe, DLCG fem til 2011
 bullet   medlem af F.S. 13, Landsforeningen for Onkologiske Sygeplejersker, 1990-94, 2002-06
 bullet   medlem af Det Videnskabelige Råd, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2001-09
 bullet   medlem af følgegruppen vedrørende den nationale delstrategi for sygeplejeforskning, Dansk Sygeplejeråd, 1999-2005
 bullet   European Society of Psychosocial Care, 1990-2004
 bullet   medlem af Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg, 1995-2000
 bullet   medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, 1990-95
 bullet   European Association of Social Anthropologists, 1991-98
 bullet   medlem af subgroup om patientperspektiver i MTV under Health Technology Assessment Society, 2004-996-97
Udmærkelser
Produktion
 bullet   se universitetets hjemmeside for publikationer
 bullet   "Patients’ perspectives in HTA: a route to robust evidence and fair deliberation", sammen med Facey K, Boivin A, Gracia J, Lo Scalzo A, Mossman J, Single A, i "International Journal of Technology Assessment in Health Care", vol. 26, nr.3, 2010
 bullet   "Rehabilitering: Et nyt sundhedspolitisk tiltag", sammen med Tjørnhøj-Thomsen T., i "Folkesundhed – i et kritisk perspektiv", red. af Glasdam Stine, Nyt nordisk Forlag Arnold Busk, nr. 17, 2009
 bullet   "Overskridelsens etik. Erfaring, analyse og repræsentation" sammen med Tjørnhøj-Thomsen T., i "Mellem mennesker. En grundbog i antropologisk forskningsetik", red. af Hastrup K., Hans Reitzels Forlag, nr. 12, 2009
 bullet   "Organizational and Patient-related assessments in HTA’s – state of the art", sammen med Lee A, Skött LS, i "International Journal of Technology Assessment in Health Care", vol 25, nr. 4, 2009
 bullet   "How cancer survivors experience their changed body encountering others", sammen med Rasmussen DM, Elverdam B., i "European Journal of Oncology Nursing", vol. 14, nr.2, 2009
 bullet   "Marked bodies and selves: A literary – semiotic perspective on breast cancer and identity", sammen med Henriksen N, i "Communication and Medicine", vol. 6 nr. 2, 2009
 bullet   "Et dobbeltblik på sygepleje", i "Sygeplejebogen. Teori og Metode", red. af Nielsen B.K., Gads Forlag, nr.14, 2. udgave, 2008
 bullet   “Med døden tæt på livet: Om kvinder, krop og kræft - et antropologisk og litteraturvidenskabeligt perspektiv", sammen med Henriksen N., i "Memento" red. af Mori Jacobsen MH, Haakonsen M, nr. 1, Odense Universitetsforlag, 2008
 bullet   "Cancer Rehabilitation in Denmark. The growth of a new narrative", sammen med Tjørnhøj-Thomsen T., i "Medical Anthropology Quarterly", vol. 22, nr.4, 2008
 bullet   "Rehabilitering og kræft i et kritisk perspektiv", i "Klinisk Sygepleje", sammen med Tjørnhøj-Thomsen, nr. 1, 2007
 bullet   "Hair Loss Induced by Chemotherapy: An Anthropological Study of Women, Cancer and Rehabilitation", i "Anthropology & Medicine" vol. 14, nr. 1, 2007
 bullet   "Komplekst og varieret. En fortælling om den tværfaglige og tværvidenskabelige sundhedsfaglige kandidatuddannelse", i "Tidsskrift for Sygeplejeforskning", nr. 3, 2006
 bullet   "Når sundhed, sygdom og helbredelse er mere end ord. Om brug af deltagerobservation i sundhedsvidenskabelige undersøgelser", i "Månedsskrift for Praktisk Lægegerning" nr.10, 84. årgang, sammen med Kasper T Nielsen, Christine E. Swane, Lotte Huniche og Helle Johannessen, 2006
 bullet   "Min hukommelse er som en tesi", om kvinder, kræft og kemoterapi, i "Tidsskriftet Antropologi", nr. 52, 2005/2006
 bullet   "Evidenbased Nursing - Must or Mantra", i "Evidence Based Practice", red. af J G. Moooney og O.S. Kristensen, Routledge, 2004
 bullet   "Hvordan har du det? Om kommunikation i sundhedssektoren", 2001
 bullet   medforfatter til kapitel om "patientelementet", i internetudgaver af "Metodehåndbog for medicinsk teknologivurdering", 2001
 bullet   "Kulturperspektiv og forskning i omsorg", i "Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medicin", 2000
 bullet   "At skrive opgaver, indhold og struktur", Gyldendal Uddannelse, 1999
 bullet   "Omsorg, magt og magtesløshed", i "Omsorg", nr. 4, 1998
 bullet   "Renlighed i sygeplejen", i "Omsorg, krop og død", red. Helle Ploug Hansen, Gyldendal Uddannelse, 1998
 bullet   "At deltage og at observere, om nærhed og afstand", i "Klinisk Sygepleje", nr. 6, 1998
 bullet   "Et zebrastribet cirkusnummer. Om latterens scenarium", i "Antropologi", nr. 35-36, 1997
 bullet   "Tale og tavshed. Relationer mellem patient - sygeplejerske - læge", i "Tværvidenskabelige perspektiver på sundhed og sygdom", red. sammen med P. Ramhøj, 1997
 bullet   "Feltarbejde som forskningsstrategi", i "Humanistisk Sundhedsforskning", red. af P. Ramhøj og I. M. Lunde, 1996
 bullet   "I grænsefladen mellem liv og død. En kulturanalyse af sygeplejen på en onkologisk afdeling", 1995
 bullet   "Hændelser og begivenheder - om sygepleje til kræftpatienter", i "Fokus på Sygeplejen 95", red. af B. Persson m.fl., 1994
 bullet   "Status, Visioner og strategier. Om styrkelse af sygeplejerskers forskningsmuligheder", i "Tidsskrift for Sygeplejeforskning", 1994
 bullet   ph.d. afhandlingen "I spændingsfeltet mellem liv og død. En kulturanalyse af sygepleje til kræftpatienter", 1993
 bullet   redaktør på flere bøger og tidsskrifter, referee ved tidsskriftet "Vård i Norden", 1990-, og boganmelder ved "Tidsskrift for Sygeplejersker", 1989-
 bullet   har deltaget i en lang række nationale og internationale konferencer, symposier og andre arrangementer som mødeleder eller foredragsholder, bl.a. ved "The Seventh Psycho-Oncology Cpongress", Copenhagen 2004, "The Second Anthropology at Home Congress", Perurgia, Italy, 2003, Finland, 2001, "The Fifth World Congress af Psycho-Oncology", Melbourne, Australien, 2000
 bullet   skriver kronikker og har medvirket ved interviews til aviser og dagblade
Sprog
 bullet   Helle Ploug Hansen har dansk som modersmål, behersker engelsk og taler lidt tysk, fransk og spansk
Emneord
 bullet   Antropologi
 bullet   Kroppen
 bullet   Kræft
 bullet   Kulturanalyse
 bullet   Kvinder
 bullet   Medicin
 bullet   Onkologi
 bullet   Sundhed
 bullet   Sundhedsvidenskab
 bullet   Sygeplejeforskning
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
 bullet   Sygeplejersker
Organisationer
 bullet   Syddansk Universitet, Odense Universitet
Region
 bullet   Odense
 bullet   Region SyddanmarkPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk