KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Iben Holten

Opdateret: 12/05/16
Titel
Overlæge, dr.med.
Arbejde
Kræftens Bekæmpelse
Forebyggelses og oplysnings afdelingen
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf.: +45 35 25 75 30

www.cancer.dk
Privat
2920 Charlottenlund
Mobil: +45 20 33 08 45


Født: 1945
Kompetencer
 bullet   screening
 bullet   sygdomsinformation
 bullet   mammografiscreening
 bullet   screening for livmoderhalskræft
 bullet   forebyggelse blandt etniske minoriteter
 bullet   patologisk anatomi
 bullet   screening for tyktarmskræft
 bullet   vaccination mod HPV (livmoderhalskræft)
Uddannelse
 bullet   merconom, 1991
 bullet   dr.med., 1983
 bullet   speciallæge i patologisk anatomi og histologi, 1982
 bullet   bred videreuddannelse på universitets- og centralsygehusafdelinger
 bullet   lægevidenskabelig embedseksamen, 1971
Ansættelser
Iben Holten er overlæge, Kræftens Bekæmpelse, forebyggelses- og oplysningsafdeling, 1997-
 bullet   administrerende chef og overlæge, Sundhedsstyrelsens 3. Afdeling, 1995-96
 bullet   cheflæge, KAS Gentofte, 1993-95
 bullet   overlæge, Amtssygehuset Roskilde, 1986-93
 bullet   1. reservelæge, Hvidovre Hospital, 1983-86
 bullet   1. reservelæge, Kommunehospitalet, 1981-83
 bullet   reservelæge, Rigshospitalet, 1981
 bullet   reservelæge, Finseninstituttet, 1976-80
 bullet   1. reservelæge Frederiksborg Amts Centralsygehus, 1973-75
 bullet   vikar for reservelæge, Øresundshospitalet i Helsingør, 1973
 bullet   reservelæge, Kommunehospitalet, 1971-73
 bullet   vikar for reservelæge, Bispebjerg Hospital, 1971
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af flere arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen
 bullet   formand for en lang række arbejdsgrupper og udvalg, hvoraf flere er afsluttet med publicerede redegørelser, bl.a. Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialplanlægningen og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet, svangreomsorg, sundhedsvæsnets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode og behandling af traumatiske hjernelidelser og tilgrænsende lidelser, under ansættelsen i Sundhedsstyrelsen
 bullet   medlem af eller formand for en række arbejdsgrupper i Københavns Amt
 bullet   tillige medlem af eller formand for en række arbejdsgrupper og udvalg, bl.a. leder af planlægningen af hjertecenter og sygehusets repræsentant i amtets omstruktureringsudvalg vedrørende sygehusvæsenet, under sin ansættelsen som cheflæge
 bullet   formand for Amtsoverlægerådet i Roskilde Amt, 1990-92
 bullet   formand for Overlægerådet på Amtssygehuset i Roskilde, 1989-92
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi, 1980-86 og af dettes uddannelsesudvalg, 1977-86
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Iben Holten har bl.a. skrevet disputatsen "Acute response of the thyroid to external radiation", 1983
 bullet   forfatter og medforfatter til en lang række artikler om lægevidenskabelige emner i nationale såvel som internationale tidsskrifter og bøger
 bullet   forfatter af en række artikler og foredrag om kræftsygdomme og forebyggelse
 bullet   arrangør af en række konferencer om kræft og kræftforebyggelse og behandlingsmuligheder
 bullet   redaktør af Kræftens Bekæmpelses pjecer om kræftsygdomme til 2002
 bullet   redaktør af Sundhedsstyrelsens blad "JOURNAL", 1995-96
 bullet   har deltaget i en lang række danske og internationale møder, kongresser, symposier og kurser vedrørende lægefaglige emner, sundhedsplanlægning, sundhedsøkonomi og kvalitetsudvikling, 1977-
 bullet   foredragsholder
 bullet   har undervist dels som lektor ved Københavns Universitet, dels anden kursusvirksomhed
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kræft
 bullet   Kvalitet
 bullet   Kvindesygdomme
 bullet   Ledelse
 bullet   Livmoderhalskræft
 bullet   Medicin
 bullet   Screening
 bullet   Sundhedssektoren
 bullet   Teknologivurdering
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Læger
 bullet   Overlæger
Organisationer
 bullet   Kræftens Bekæmpelse
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk