KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Inge Nygaard Pedersen

Opdateret: 02/11/15
Titel
Lektor, ph.d., Klinikleder
Arbejde
Aalborg Universitet.
Institut for Kommunikation
Musikkens Hus, Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Tlf.: +45 99 40 91 11
Mobil: +45 26 22 96 14

personprofil.aau.dk/108993
Privat
1417 København K
Mobil: +45 26 22 96 14

www.musikterapi.aau.dk

Født: 1951
Kompetencer
 bullet   musikterapi i psykiatrien
 bullet   individuel og gruppesupervision
 bullet   selverfaringsdiscipliner
 bullet   terapirettet brug af krop og stemme
 bullet   psykodynamisk gruppeledelsesmetodik og analyse
 bullet   interterapi
 bullet   terapeut/patient relationen og lytteperspektiver
 bullet   klinisk erfaring med musikterapi med patienter med autistiske, skizofrene, psykotiske og personlighedsforstyrrede lidelser
Uddannelse
 bullet   Ph.d., modoverføring i aktiv musikterapi i voksenpsykiatrien, 2007
 bullet   GIM Fellow. The Bonny Method of Guided Imagery and Music, 2004, USA
 bullet   cand.phil. i musik, Københavns Universitet, 1981
 bullet   diplomeksamen i musikterapi, Mentoruddannelse, Herdecke, Tyskland, 1980
 bullet   eksamineret afspændingspædagog, Afspændingspædagogisk Seminarium i Hellerup, 1976
 bullet   preliminær organisteksamen, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 1975
Ansættelser
Inge Nygaard Pedersen er lektor ved Aalborg universitet, 2014-
 bullet   Professor mso, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, 2006-14
 bullet   Leder af Musikterapiklinikken, Center for behandling og forskning, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, 1995-
 bullet   Lektor på musikterapiuddannelsen, Aaborg Universitet, 1987- 2006
 bullet   Adjunkt, Aalborg Universitet, 1983-87
 bullet   Kandidatstipendiat, Aalborg Universitet, 1981-83
 bullet   Deltidsprofessor på "Aufbaustudium Musiktherapie", Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Hamburg, 1985-93
 bullet   Årlig gæstelærer, Institut for Kunstterapi, Center for Kunst og Psykologi, Gadbjerg, Vejle og Risør Norge, 1988-
 bullet   Gæstelærer på sommerskole i Vittoria, Spanien, 2001-04, 2011, 2012
 bullet   Leder af ph.d.- uddannelsen i musikterapi, 1993-95
 bullet   Studieleder på Musikterapiuddannelsen, 1982-95
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Koordinator af kommende Masteruddannelse i Terapeutisk ProcesFacilitering. Institut for Filosofi og Læring. AAU
 bullet   Projektleder for forskningsprojektet Musikterapi mod skizofrenipatienters negative symptomer - et dobbletblindet studie
 bullet   Medlem af The International Consortium of Nine Universities with Doctoral & Research Programs in Music Therapy, Short name: International Consortium of Music Therapy Research
 bullet   Koordinator af MIP gruppen - et fagligt netværk af danske musikterapeuter der arbejder inden for psykiatrien, 1998-
 bullet   Medlem af Editorial Board of Music Therapy Perspectives. Professional Journal edited by AMTA,American Association for Music Therapy, 2011-15
 bullet   Medlem af ´Vidensgruppe. Center for musikterapeutisk dokumentation og forskning`, Aalborg Universitet, Inst. for Kommunikation, 2010-
Udmærkelser
 bullet   Medlem af forskermiljøet i musikterapi, Aalborg Universitet som 2009 fik FKK´s pris (100.000 kr) som det mest dynamiske forskningsmiljø under Humaniora i DK
Produktion
 bullet   Group Music and Imagery (GrpMI) in the Rehabilitation of Psychiatric Outpatients. Pedersen, Inge Nygaard sammen med Lars Ole Bonde.I: Guided Imagery and Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy. red. / Denise Grocke; Torben Moe. Jessica Kingsley Publishers, 2015
 bullet   Musikterapiklinikken 20 år og jubilæum. / Pedersen, Inge Nygaard. I: Musikterapi i psykiatrien, Vol. 10, Nr. 1, 01.2015
 bullet   Art Therapy : Psychological Creativity in the healing of mild depression. Inge Nygaard Pedersen sammen med Vibeke Skov. I: Akademisk kvarter, Vol. 9, 12.2014
 bullet   Analytiske og psykodynamiske teorier. / Pedersen, Inge Nygaard. Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. red. / Lars Ole Bonde. 1.udg. Århus : Klim, 2014
 bullet   Analytisk Orienteret Musikterapi (AOM). / Pedersen, Inge Nygaard. Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog i musikterapi i Danmark. red. / Lars Ole Bonde. 1.udg. Århus : Klim, 2014
 bullet   Aalborg-uddannelsens grundlag. / Inge Nygaard; Ridder sammen med Lars Ole Bonde & Hanne Mette Ochsner. Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. red. / Lars Ole Bonde. 1.udg. Klim, 2014
 bullet   Læreterapi og terapeutiske færdigheder. / Inge Nygaard Pedersen sammen med Charlotte Lindvang; Ulla Holck; Stine Lindahl Jacobsen: Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. red. / Lars Ole Bonde. 1.udg. Klim, 2014
 bullet   Terapiteorier. / Inge Nygaard Pedersen sammen med Lars Ole Bonde og Niels Hannibal; Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. red. / Lars Ole Bonde. 1.udg. Århus : Klim, 2014
 bullet   "Musikterapi" i "Psykoterapiens ABC" red. af Bo Møhl; Morten Kjølby, PsykiatriFonden, 2013
 bullet   "Music therapy in psychiatry today. : Do we need to specialize in the reduction of diagnosis- specific symptoms or on the overall development of resources? Or do we need both?" i "Nordic Journal of Music Therapy", Vol. 22 (1) 2013, Nr. 1, 2013
 bullet   "The integration of a Self-Experience Track in the Education and Training of Danish Music Therapists. The Aalborg Model" i "Self-Experiences in Music Therapy Education, Training and Supervision" red. af Kenneth E. Bruscia. Gilsum NH : Barcelona Publishers, 2013
 bullet   "At styrke identitets- og selvværdsfølelsen gennem receptiv gruppemusikterapi (Musik & Indre Billedder) for ambulante psykiatriske patienter. : Kliniske perspektiver." sammen med Bonde, Lars Ole i "Musikterapi i psykiatrien online" (MIPO), Vol. 8, Nr. 1, 25.06.2013
 bullet   Redaktør af "Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Indsigt og vitalitet" Aalborg universitetsforlag. 2013. Skrevet kapitlerne: 1) "Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Et metateoretisk persoektiv. 2) brug af kunstneriske medier i supervision af musikterapi i psykiatrien"
 bullet   "Forskning i musikterapi : voksne med skizofreni" sammen med Pedersen, Inge Nygaard i "Dansk Musikterapi", Vol. 9, Nr. 1, 15.05.2012
 bullet   "Schizophrenia and personality disorder patients’ adherence to music therapy" sammen med Hannibal, Niels; Pedersen, Inge Nygaard; Hestbæk, Trine Lundsfryd; Egelund, Torben; Munk Jørgensen, Povl. I: "Nordic Journal of Psychiatry", Vol. 66 , Nr. 6, 2012
 bullet   "A path to Self-awareness: Voicework as an important part of my clinical approach", i "Voice Work in Music Therapy" redigeret af Baker, F. & Uhlig, S, London, Jessica Kingsley Publishers, 2011
 bullet   "Kreative medier i den psykoterapeutiske supervisionsproces. Et handleaspekt i den ´tertiære bevidsthedstilstand` som et supplement til verbal psykoterapi supervision", i "Psykoterapeuten" 2, 2010
 bullet   "Music Therapy Supervision with students and professionals. The use of music and analysis of counter transference experiences in the triadic field", i "Supervision of Music Therapy. A theoretical and practical Handbook", red. af Odell, H. & Richards, E., London, Routledge, 2008
 bullet   "Pioner serien - Inge Nygaard Pedersen", i "Dansk Musikterapi", Musikterapeuternes Landsklub, årg. 4, nr 2. 2007
 bullet   "Musikterapiklinikken: et kort historisk rids" og "25 år i modvind og medvind, susende storme og strålende solskin", i "Musikterapiuddannelsen 25 år. Festskrift", red. af Ridder, H.M.O, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, 2007
 bullet   "Musikterapeutens disciplinerede subjektivitet", i "Psyke & Logos", tema: Musik og Psykologi, gæstered. Bonde, L.O. København, Dansk Psykologforening, årg. 28, nr.1, 2007
 bullet   "Ich fühle mich, als wäre mein Körper eingeschnürt-nur im Verlassen des Körpers ist etwas Freiheit", i "Musiktherapeutische Fallstudien", red. af Metzner, S. (Hg:) Nachhall, Giessen, Psychosozial-verlag, 2007
 bullet   "Gegenübertragung in der aktiven Musiktherapie mit patienten der Erwachsenenpsychiatrie", i "Musik-therapeutische Umschau. Forschung und Praxis der Musiktherapie", band 28, 3, Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie e.V.Berlin, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, Tyskland, 2007
 bullet   Ph.d.-afhandling: "Counter transference in music therapy. A phenomenological study on counter transference used as a clinical concept by music tehrapists working with musical improvisation in adult psychiatry", Institut for kommunikation, Aalborg University, 2006, www.musikterapiklinikken.dk
 bullet   "Ny forskning stiller skarpt på musikterapeuten", i "Forskning og Klinik", Århus Universitetshospital, 6. årgang, nr 1, april 2006
 bullet   "The Revival of the Frozen Sea Urchin", i "Psychodynamic Music Therapy: Case Studies", red. af Hadley, S., USA, Barcelona Publishers, 2003
 bullet   "Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme", i "Musikterapi i psykiatrien", Årsskrift 3, Musikterapiklinikken, red. Holck, U. APS/AAU, 2002
 bullet   "Analytical Music therapy with Adults in Mental Health and in Counseling Work", i "Analytical Music Therapy.", Jessica Kingsley Publishers, London, 2002
 bullet   "Self -Experience for Music Therapy Students - Experiential Training in Music Therapy as a Methodology - A Mandatory Part of the Music Therapy Programme at Aalborg University", i "Analytical Music Therapy", red. af Eschen, J.Th. London, Jessica Kingsley Publishers, 2002
 bullet   "Musikterapi: Når ord ikke slår til. En håndbog i musikterapiens teori og praksis i Danmark.", sammen med Tony Wigram og Lars Ole Bonde, Aarhus, KLIM Forlag, 2001, engelsk udgave, oversat af forfatterne, Jessica Kingsley Forlag, London, 2003. Italiensk udgave, 2005. Spansk udgave, Vittoria Gasteiz 2011
 bullet   "Inde-fra eller ude-fra - orientering i terapeutens tilstedeværelse og nærvær", i "Musikterapi i Psykiatrien", red. af C.Lindvang, Årsskrift 2, 2000
 bullet   "Inter Therapy in the Training of Music Therapy Students", sammen med Benedikte.B. Scheiby, i "Nordic Journal of Music Therapy" red. af L.O.Bonde, vol.8, no 1, Sandane, Norge, 1999
 bullet   "Music Therapy as Holding and Re-organising work with schizophrenic and psychotic patients", i "Clinical Application of Music Therapy in Psychiatry.", red. Wigram, T.& De Backer, J., Jessica Kingsley Publishers, London, 1999
 bullet   redaktør og skribent, "Årsskift i musikterapi", i "Indføring i musikterapi som en selvstændig behandlingsform", Musikterapiklinikken, Aalborg Psykiatriske Sygehus/Aalborg Universitet, 1998
 bullet   "The Music Therapist's listening Perspectives as Source of Information in Improvised Musical Duets with Grown-up psychiatric patients suffering from Schizophrenia", Keynote-konference artikel fra den 3. nordiske konference i musikterapi, Finland, i "Nordisk Tidsskrift for Musikterapi", 6(2), Sandane, Norge, 1997
 bullet   "Nordic Network in Music Therapy Research 1993-96", sammen med W. Mahns, Aalborg Universitets Forlag.1996
 bullet   foredrag, interviews og programmer for radio og TV
 bullet   gæstelærer med kortere kurser i musikterapi, kunstterapi og supervision i Norge, Belgien, Spanien, Italien, Tyskland, Sverige, Finland og USA
 bullet   koordinator for Nordisk Forskernetværk i Musikterapi, 1993-96. Videnskabelig koordinator på 3. europæiske musikterapikonference i Aalborg, 1995. Formand for 6 Nordiske musikterapikonference i Aalborg 2009
Sprog
Inge Nygaard Pedersen har dansk som modersmål og taler flydende engelsk og tysk
Emneord
 bullet   Musik
 bullet   Psykoterapi
 bullet   Terapi
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
 bullet   Terapeuter
Organisationer
 bullet   Aalborg Psykiatriske Sygehus
 bullet   Aalborg Universitet
 bullet   Musikterapiklinikken
Region
 bullet   Region Nordjylland
 bullet   ÅlborgPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk